Sunday, February 6, 2011

دعوت به تظاهرات میلیونی امروز برای سرنگونی نظام مبارک در مصر

دعوت به تظاهرات میلیونی امروز برای سرنگونی نظام مبارک در مصر
اسلام تایمز- امروز در سراسر مصر تظاهراتی میلیونی با عنوان روز شهید برای درخواست سرنگونی نظام مبارک برپا می شود.
العالم
دعوت به تظاهرات میلیونی امروز برای سرنگونی نظام مبارک در مصر
به گزارش اسلام تایمز به نقل از العالم، تحصن کنندگان برای شرکت در تظاهرات امروز، با وجود سرما و بارش باران شب را در میدان التحریر گذراندند.

در استان الشرقیه نیز برای ادامه تظاهرات و حمایت از تظاهرا کنندگان در میدان التحریر به منظور کنار رفتن مبارک از قدرت توزیع اعلامیه ها یی توزیع شده است.

به گفته خبرنگار العالم ، تظاهرات اصلی در استان الشرقیه بعد از ظهر امروز برای درخواست سرنگونی نظام مبارک آغاز می شود و همه تظاهرکنندگان بر تحصن در میدان التحریر قاهره اصرار دارند و با دور زدن خواسته های خود مخالفند.

تظاهرکنندگان مصری در میدان التحریر، احزابی را که با عمر سلیمان مذاکره می کنند نماینده خود نمی دانند. به گزارش خبرنگار العالم ، تظاهرکنندگان در قاهره تاکید دارند که در مذاکرات با سلیمان کسی نماینده آنها نیست

No comments:

Post a Comment