Saturday, February 26, 2011

بیانیه جبهه مشارکت در محکومیت زندان خانگی غیرقانونی رهبران جنبش سبز

بیانیه جبهه مشارکت در محکومیت زندان خانگی غیرقانونی رهبران جنبش سبز
بیانیه جبهه مشارکت در محکومیت زندان خانگی غیرقانونی رهبران جنبش سبز
جرس: جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه به حصر ناجوانمردانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدیدا اعتراض کرد و مسئولیت همه عواقب این اقدام را متوجه مسئولین اصلی کشور دانست و از حق مردم در ابرازنگرانی از این اقدام و پی گیری رفع حصر و زندان این عزیزان حمایت کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز متن این بیانیه به شرح زیر است:


سم الله الرحمن الرحیم
حصر ناجوانمردانه و غیر قانونی رهبران سربلند جنبش سبز، مهندس میرحسین موسوی و حجه الاسلام و المسلمین کروبی، کوششی دیگر بر سرپوش گذاشتن برعمق بحرانیست که کودتاگران را احاطه کرده و در خود فرو برده است. آنها با این اقدامات گمان می کنند می توانند جنبش سبز ملت ایران در نفی استبداد و بی قانونی را سرکوب کنند. ملت سربلند ایران که در طول دو سال گذشته اراده مصمم خود را در تغییر مناسبات ظالمانه و استقرار حاکمیت مردمسالارانه واقعی نشان داده اند اینک به حق نگران سلامت رهبران عزیز خود هستند و در صورتی که پاسخ مناسبی به این نگرانی و در جهت رفع آن نبینند حق خود میدانند تا بهرنحو حمایت خود را از رهبران خود، آقایان موسوی و کروبی ابراز دارند وانزجار خود را از رفتار غیر قانونی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی وانتظامی عامل اعلام دارند.


در حالی که مردم عزیز همواره کوشیده اند در کمال آرامش و با روشهای مدنی و مسالمت آمیزخواسته های مشروع و قانونی خود را بیان دارند پاسخی جز سرکوب و خشونت نگرفته اند. این بدان معناست که کودتاگران اقتدارگرا تداوم حاکمیت غیر قانونی خود را جز با رادیکال و تند کردن فضای کشور ممکن نمی دانند ، و به همین دلیل مسئولیت رخداد هرگونه حادثه ناگواری خواسته یا ناخواسته بر گردن آنهاست و درکارنامه آنها ثبت می شود.


جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکوم کردن حصر و زندان خانگی غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی وابراز نگرانی شدید از سلامت آنها و همسران مکرمه شان، مسئولیت همه عواقب این اقدام را متوجه مسئولین اصلی کشور می داند و از حق مردم در ابرازنگرانی از این اقدام در همراهی با شورای هماهنگی راه سبز امید در پی گیری رفع حصر و زندان این عزیزان حمایت می کند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی

No comments:

Post a Comment