Saturday, February 26, 2011

پژواک: ایران بعد از ۲۵ بهمن؛ چرا تظاهرات خیابانی؟

پژواک: ایران بعد از ۲۵ بهمن؛ چرا تظاهرات خیابانی؟

در پی تظاهرات مخالفان دولت در ایران در روز ۲۵ بهمن ماه و پایان غیبت یکساله آنان در تجمعات خیابانی، بحث بر سر ضرورت و درستی ادامه این تظاهرات به موضوعی اصلی در بین طیف های مختلف نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی بدل شده است.

بشنوید

* گفت و گوی جمشید برزگر، مجتبی واحدی، مهرداد خوانساری و مهرداد مشایخی

بشنویدمدت: 24:55

در حالی که بحث بر سر دستاوردها و ابعاد رخدادهای روز ۲۵ بهمن، در متن واکنش های شدید هواداران حکومت همچنان ادامه داشت، معترضان در تدارک تجمعات دیگری برای گرامیداشت صانع ژاله و محمد مختاری، دو شهروند کشته شده در وقایع روز ۲۵ بهمن برآمدند.

در حالی که گزارش ها از ایران از پلیسی شدن فضای تهران و چند شهر بزرگ حکایت داشتند، طیف هایی از معترضان با بهره گرفتن از شبکه های اجتماعی و اینترنت، به عنوان اصلی ترین رسانه ارتباطی خود بر ضرورت تداوم تجمعات اعتراض آمیز تاکید کردند.

اعمال محدودیت های فوق العاده شدید علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت، اگرچه از یک سو بر میزان اصرار هواداران آنها برای اعتراضات خیابانی افزوده، اما در عین حال، پرسش هایی را نیز در مورد نحوه و مسئولیت افراد یا گروه های مشخص برای سازماندهی اعتراضات و تصمیم گیری در این زمینه پدید آورده است.

دامنه چنین مباحثی تنها محدود به داخل ایران نیست. سازمان ها و گروه های سیاسی متعددی در خارج از کشور، در روزهای اخیر از برگزاری تجمعات اعتراض آمیز در ایران حمایت کردند و در برخی از کشورها نیز در مقابل ساختمان سفارتخانه های ایران دست به تجمع زدند.

با این همه، بحث بر سر ضرورت و درستی تداوم اعتراضات خیابانی و دستاوردها و هزینه های احتمالی آن، در خارج از کشور نیز به بحثی پردامنه بدل شده است.

موافقان، اعتراضات خیابانی را تنها یا دست کم اصلی ترین امکان اعمال فشار بر حکومت و راهی به سوی دستیابی به اهداف خود می دانند، در مقابل، مخالفان احتیاط بیشتری پیشه می کنند و می گویند اعتراضات خیابانی می تواند سرکوب تمام عیار حکومت را در پی داشته باشد و روزنه هر فعالیت حتی اندک را نیز مسدود کند؛ وضعیتی که از نگاه معترضان خواهان تحولات بنیادین هم اکنون تحقق یافته است.

در برنامه این هفته پژواک، همین نکات در گفت و گوی جمشید برزگر، مجتبی واحدی، سخنگوی مهدی کروبی، مهرداد مشایخی عضو اتحاد جمهوریخواهان ایران هر دو در آمریکا و مهرداد خوانساری، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در لندن بررسی شده است.

No comments:

Post a Comment