Thursday, February 3, 2011

استقرار نیروهای یگان ویژه در مقابل منزل غلام‌حسین کرباسچی

سحام‌نیوز: قرار بود غلام‌حسین کرباسچی امشب نیز به مانند هر سال میزبان عزاداران حسینی باشد که برای برگزاری مراسم روضه به منزل وی مراجعه کرده بودند، اما این مراسم با مداخله نیروهای امنیتی لغو شد.
این در حالی است که از صبح امروز نیروهای امنیتی تماسهای بسیاری با آقای کرباسچی برقرار کرده بودند و در خواست لغو مراسم را به بهانه نداشتن مجوز شده بودند.
به گزارش خبرنگار سحام نیوز، آقای کرباسچی در واکنش به این تماس‌ها گفته بود، این مراسم 17 سال است که در منزل من برگزار می‌شود، از طرفی مراسم دعا و نیایش و روضه نیازی به مجوز ندارد و من نیز نمی‌توانم با همه تماس بگیرم و بگویم مراسم لغو شده.
در پی این پاسخ، از ظهر امروز یگانهای ویژه در برابر منزل آقای کرباسچی مستقر شده و مانع از ورود مردم به منزل و برگزاری مراسم شده‌اند.
این در حالی رخ می‌دهد که روز گذشته این مراسم بدون هیچ مشکلی برگزار شده بود.

No comments:

Post a Comment