Wednesday, February 9, 2011

زهرا رهنورد در دیدار با خانواده ابوالفضل قدیانی:اقتدارگرایان دست از پرونده‌سازی برای ایرانی‌های داخل و خارج از کشور بردارند

زهرا رهنورد در دیدار با خانواده ابوالفضل قدیانی:اقتدارگرایان دست از پرونده‌سازی برای ایرانی‌های داخل و خارج از کشور بردارند>>>

رهنورد مهم ترین اقدامات حاکمیت را که می تواند موجب تالیف قلوب مردم شود، عفو عمومی برای ایرانیان داخل و خارج کشور و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، دلجویی از خانواده های شهدای جنبش سبز و ایجاد امنیت با قطع بازجویی ها و پرونده سازی ها برای همه مردم ایران، آنها که در داخل و یا خارج از کشور به سر می برند، عنوان...

زهرا رهنورد در دیدار با خانواده ابوالفضل قدیانی، از زندانی های حوادث پس از انتخابات، ضمن تجلیل از مبارزات این زندانی سیاسی، مقاومت و مبارزه همسر وی را که او نیز از زندانیان رژیم ستمشاهی بوده، ستود و گفت: «آقای قدیانی، مبارزی است که کلامش، حضورش، قلمش و قدمش موجب اعتلا و سرفرازی جنبش سبز است و همسر ایشان خانم فاطمه رحیمی که سه سال در زندان های شاه زندانی بوده، از نمادهای مقاومت و استواری زنان این سرزمین است.»

به گزارش خبرنگار کلمه، رهنورد در این دیدار همچنین ابراز امیدواری کرد: در آستانه ۲۲ بهمن، بخشی از حاکمیت که پیوسته مشغول سرکوب و اعدام و زندانی کردن انسان ها به بهانه های مختلف است، دست از رفتار خشن خود بردارد و از سرنوشت دیکتاتورهای منطقه درس بگیرد.

وی افزود: اقتدارگرایان بهتر است هم زمان نیز اقداماتی برای تالیف قلوب انجام دهند. رهنورد مهم ترین اقداماتی را که می تواند موجب توجه قلوب مردم به حاکمیت شود، عفو عمومی برای ایرانیان داخل و خارج کشور و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، دلجویی از خانواده های شهدای جنبش سبز و ایجاد امنیت با قطع بازجویی ها و پرونده سازی ها برای همه مردم ایران، آنها که در داخل و یا خارج از کشور به سر می برند، عنوان کرد.

ابوالفضل قدیانی که عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری و صد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

وی در دادگاه خود با تاکید بر وقوع کودتای انتخاباتی، به قاضی مقیسه گفته بود که احمدی نژاد را رئیس جمهور نمی‌داند و او را دروغگو و ریاکار می داند.

No comments:

Post a Comment