Wednesday, February 9, 2011

تا ۲۵ بهمن / واشنگتن پست: امیدواری رهبران جنبش سبز به روز حمایت معترضین مصری


تا ۲۵ بهمن / واشنگتن پست: امیدواری رهبران جنبش سبز به روز حمایت معترضین مصری>>>


روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در یاداشتی با اشاره به اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه هفته گذشته تهران درباره اعتراضات خیابانی مردم مصر و تونس ، از اقدام هوشمندانه رهبران مخالفین دولت در ایران برای برپایی تظاهراتی گسترده خبر داده است.

" توماس اردبرینک "نویسنده یاداشت مذکور با اشاره به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی می نویسد: " با وجود آنکه رهبر جمهوری اسلامی ، قیام مردم مصر را ادامه امواج اسلام خواهی مردم ایران که 32 سال پیش رخ داده می داند، مخالفین وی آنچه در خیابانهای قاهره می گذرد را ارمغان اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران در سال 2009 میلادی می دانند. "

در بخشهایی از این یاداشت آمده است: " تنها چند روز پس از آنکه آیت الله خامنه ای، رهبر ایران اعتراضات خیابانی مردم مصر و تونس را به انقلابی که 32 سال پیش در ایران رخ داده بود مرتبط کرد، رهبران مخالفین دولت در این کشور خواهان برگزاری تظاهراتی گسترده به منظور حمایت از مردم مصر و تونس شده اند. "

" اردینبرک "با اشاره به سرکوب گسترده ایرانیان ناراضی نسبت به نتیجه انتخابات توسط حکومت جمهوری اسلامی به تعارضهای موجود در موضع گیریهای سران حکومت نسبت به آنچه در مصر رخ می دهد می نویسد: " رهبر حکومت ایران در حالی معترضان مصری را به ادامه اعتراضات تشویق می کند که خود در سال 2009، زمانی که ایرانیان تظاهرات گسترده ای علیه تقلبات وسیع رخ داده در انتخابات راه انداخته بودند، دستور سرکوب وحشیانه آنها را به بهانه اینکه آنها " اغتشاشگران مورد حمایت غرب " هستند، توسط نیروهای شبه نظامی که دارای حق اعمال باطوم و گاز اشک آور علیه معترضان بودند، صادر کرده بود. "

در ادامه این یاداشت، نویسنده به پارادوکسی که رهبران ایران در آن قرار دارند اشاره می کند و می نویسد: " با این حال ، رهبران اپوزیسیون امیدوارند که با استفاده از حوادث رخ داده در مصر به عنوان یک کاتالیزور جدید، روز دوشنبه آینده در میدان آزادی تهران، بار دیگر شاهد حضور گسترده معترضین به نتایج انتخابات در این میدان باشند. "

No comments:

Post a Comment