Wednesday, February 9, 2011

بیانیه دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه آزاد و مهرگان شهرستان محلات در حمایت از راهپیمایی در روز 25 بهمن

بیانیه دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه آزاد و مهرگان شهرستان محلات در حمایت از راهپیمایی در روز 25 بهمن>>>


دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه آزاد و مهرگان شهرستان محلات در حمایت از راهپیمایی در روز 25 بهمن ماه علیه استبداد ودیکتاتوری بیانیه را صادر کردند.

به گزارش خبرنگار ندای سبز آزادی، جمعی از دانشجویان و فعالین سیاسی اصلاح طلب شهرستان محلات با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از بر گزاری این راهپیمایی در روز 25 بهمن ماه ، نسبت به حضور پرشور خود در مسیر اعلام شده در تهران نیز تاکید داشته اند.

متن این بیانیه که در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است به شرح ذیل میباشد:

ِبسمِ الله قاسِم الجَبارین

حال که یک بار دگر نسیم آزادی و بیداری در بین آحاد مردم آزادیخواه منطقه وزیدن گرفته و موجب خروش ملت های زیر سلطه حاکمان دیکتاتور خود گشته وانقلابی عظیم را در منطقه نوید می دهد ، ما جمعی از دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه آزاد و مهرگان شهرستان محلات به همراه جمع کثیری از فعالین سیاسی و اصلاح طلب این شهرستان ضمن استقبال از برگزاری این راهپیمایی پرشکوه در روز 25 بهمن ماه یک بار دیگربا حضور پرشور خود فریاد سبز آزادیخواهی و انزجار خود از حکومت های دیکتاتور را سر خواهیم داد.
و همگام با دیگر مردم تهران وبا حضوری سبز در مسیر میدان امام حسین به سمت میدان آزادی وبا شعار مرگ بر دیکتاتورهمگام با دیگر آزادیخواهان منطقه خواسته خود را که همان برقراری آزادی ، عدالت و برابری و نابودی حکومت های دیکتاتورهست را به گوش جهانیان و مدافعین حقوق بشر رسانده ، واعلام میداریم که ملت ایران نیز هیچگاه سلطه حکومت های غیر مردمی را بر خود نیز نمی پسندد وتا نابودی نظام سلطه دیکتاتور مئاب حاکم، آرام نخواهد نشت.

و همچنین تمام تلاش خود را نیز برای اطلاع رسانی گسترده و دعوت همه جانبه در این حرکت خودجوش و فراگیر انجام خواهیم داد.

جمعی از فعالین سیاسی و دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه آزاد و مهرگان شهرستان محلات

No comments:

Post a Comment