Wednesday, February 23, 2011

مخالفت با ملاقات حضوری و مرخصی عمادالدین باقی

عمادالدین باقی از حقوق قانونی خود مانند مرخصی و ملاقات حضوری محروم است.

به گزارش رسیده به جرس، این نویسنده و فعال حقوق بشر پس از گذشت چند ماه از بازگشتش به زندان، تاکنون نتوانسته است با خانواده اش ملاقات حضوری کند. پس از پیگیری های خانواده در نهایت صبح روز دوشنبه ۲۵ بهمن طی تماسی از دفتر دادستان تهران به خانواده باقی اطلاع دادند که با ملاقات حضوری وی موافقت شده است و برای گرفتن نامه آن به دادستانی مراجعه کنند اما پس از مراجعه آن ها به دادستانی اعلام می شود که ملاقات لغو شده است. علت لغو ملاقات هم حوادث روز ۲۵ بهمن به بعد اعلام می شود.

همسر باقی در واکنش به این موضوع به جرس گفت:”واقعا نمی دانم چگونه می توان میان این دو موضوع ارتباط برقرار کرد.فردی که در زندان است و برای دفاع از حقوق زندانیان تلاش می کرده اینک حقوق او پیاپی نقض می شود.” فاطمه کمالی گفت:”اگر عصبانیت معیار این گونه برخوردها باشد آیا خانواده زندانیان سیاسی نباید عصبانی شوند که از ابتدایی ترین خواسته خود یعنی دیدار با عزیزشان مدت هاست محروم هستند؟ چرا باید یک ملاقات حضوری با عزیز زندانی مان که تنها ۲۰ دقیقه است هم از ما دریغ شود؟”

همچنین گفتنی است با مطالبه قانونی خانواده باقی که از چندی پیش به دادستانی داده شده تا وی بتواند در مراسم ازدواج برادرش حاضر شود نیز مخالفت شده است.همسر باقی ابراز امیدواری کرد که این واکنش های غیر حقوقی پایان یابد و هرچه زودتر حقوق قانونی زندانیان سیاسی استیفا شود.

عمادالدین باقی به ۷ سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق مدنی و رسانه ای و سیاسی محکوم شده است. ۶ سال از این حکم به دلیل مصاحبه با آیت الله منتظری صادر شده که هنوز در مرحله تجدیدنظر مانده است . یک سال زندان و ۵ سال محرومیت باقی نیز به اتهام تاسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و فعالیت هایش در دفاع از حقوق زندانیان و خانواده آنان، است. او پیش از این نیز ۴ سال نیم زندان را در سه نوبت گذرانده است.

سال گذشته باقی پس از فوت آیت الله منتظری و پخش مصاحبه اش با وی ۶ ماه در بازداشت بود و با وجود بیماری حاد تنفسی و دیسک کمر شدید، دست کم ۵ ماه آن را در زندان انفرادی و بسته سپری کرد و به بیمارستان منتقل شد. در حالی که هنوز رای نهایی دادگاه او در این رابطه صادر نشده بود، به بهانه اجرای حکم دیگری در ارتباط با انجمن دفاع از حقوق زندانیان ، روانه حبس شد و در این مدت جز از پشت شیشه با خانواده خود دیدار نکرده است. لازم به ذکر است تلفن های بند ۳۵۰ نیز همچنان قطع است و ارتباط آن ها به همین دیدارهای کوتاه هفتگی و از پشت شیشه محدود شده است.

No comments:

Post a Comment