Friday, February 11, 2011

احمدی نژاد: سازندگی طی سی سال اخیر در تمام تاریخ ایران بی‌نظیر بوده است!

احمدی نژاد: سازندگی طی سی سال اخیر در تمام تاریخ ایران بی‌نظیر بوده است!>>>

رییس دولت بدون اشاره به فساد گسترده در دستگاه حکومت و بی عدالتی های ناشی از سوء مدیریت های کلان و عدم مکانیسم پاسخگویی در سطح مدیران کشور مدعی شد "حقیقت امر این است كه حركت آخر آغاز شده و اکنون نشانه های بیداری و انقلاب عظیم جهانی به مدیریت امام زمان در همه جا آشكار است و ما امروز در متن یك انقلاب عظیم جهانی به مدیریت امام عصرقرارداریم."

وی همچنین اظهار عقیده کرد " از روی علم و آگاهی به شما می‌گویم كه سازندگی در طی سی سال اخیر در همه تاریخ ایران بی‌نظیر است."


به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد روز جمعه ٢٢ بهمن ماه ٨٩، در تجمع میدان آزادی تهران گفت "همه شاهدند كه این انقلاب عظیم بعد از ٣٢ سال، بر خلاف حركت ها و نهضت های معمول دنیا نه تنها كم فروغ و یا منحرف نشده، بلكه پرشورتر، زنده تر و قوی تر از روز اول در ایران و عرصه جهانی حضوری شفاف، اثرگذار و سرنوشت ساز دارد."


برخی افراد از اول اهل مبارزه نبودند یا امروز خسته و سازشكار شده اند
وی با بیان اینكه برخی افراد كه خود را مالك ایران و انقلاب می دانند، یا از اول اهل مبارزه نبودند یا امروز خسته و سازشكار شده اند، اظهار عقیده کرد "نباید فرصت داد عده ای خودخواه، دستاورد فداكاری ملت ایران را به پای خود بنویسند یا آن را در راه ارضای تمایلات بی پایان خود قربانی كنند."


محمود احمدی نژاد با بیان اینكه مراقبت كنیم خدای ناكرده در جا زدن و لاابالی گری قدرت حركت ملت ما را سست نكند، گفت "عده ای قلیل و بریده از مردم و مطرود تلاش می كنند وجهه نورانی مردم ایران را مخدوش كنند اما اطمینان دارم كه ملت بزرگ ایران همچنان قدر حركت و عزت خود و عنایات الهی را می داند. "


در متن انقلاب جهانی قرار داریم
رییس دولت بدون اشاره به فساد گسترده در دستگاه حکومت و بی عدالتی های مشهود در سطح جامعه، مدعی شد "حقیقت امر این است كه حركت آخر آغاز شده و اکنون نشانه های بیداری و انقلاب عظیم جهانی به مدیریت امام زمان در همه جا آشكار است و و ما امروز در متن یك انقلاب عظیم جهانی به مدیریت امام عصرقرارداریم."

وی اضافه كرد: ‌امروز نیز دولت بدلیل پافشاری بر عدالت از جهات مختلف داخلی و خارجی به شدت مورد هجوم است اما با قاطعیت اعلام می كنم كه پیگیری آرمان ها و آرمان عدالت، تعهد ما و ملت بزرگ ایران است و همگان بدانند كه به رغم فشار های داخلی و خارجی، كارشكنی ها و توهین ها، این راه نورانی را تا آخر دنبال می كنیم و حسرت عقب نشینی را بر دل دشمنان خواهیم گذاشت.


احمدی نژاد در ادامه به سخنان رهبر جمهوری اسلامی استناد کرد و پیرامون اعتراضات ضد استبدادی و عدالت خواهانۀ مردم منطقه گفت "همه توجه كنند كه بیداری و حركت، منحصر به ایران یا خاورمیانه یا شمال آفریقا یا مصر و تونس نیست در همه جای جهان در آمریكای لاتین در آفریقا در اروپا و آسیا و نقطه نقطه زمین حركت، آغاز شده است ."


دیگر مشکل بیکاری نخواهیم داشت
رییس دولت مدعی دستاوردهای بزرگ در زمینه هدفمند كردن یارانه ها و اجرای مصوبات سفرهای استانی شد و در کلامی تکراری مدعی شد كه تا قبل از پایان دولت دهم مشكلی به نام بیكاری جوانان در كشور وجود نخواهد داشت."


رییس دولت مجددا هدفمند كردن یارانه‌ها را "اقدامی در جهت اجرای عدالت در كشور" برشمرد و گفت "به زودی درباره هدفمند كردن یارانه‌ها و دستاوردها و ادامه كار با مردم سخن می‌گویم. "


احمدی نژاد بدون اشاره به رکود صنایع و ورشکستگی واحدهای مختلف تولیدی و همچنین رکود تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها، مدعی شد "امروز تمام ایران به یك كارگاه ساختن و سازندگی تبدیل شده است. "


وی مانند دفعات گذشته ادعا کرد که "با برنامه ریزی های انجام شده، تا قبل از پایان دولت، دیگر در این كشور مشكلی به نام بیكاری جوانان وجود نخواهد داشت."


غربی ها دو راه پیش رو دارند
رییس دولت همچنین با بیان اینكه "غرب در مقابل ایران هسته‌ای دو راه ادامه مسیر قبل و تعامل را در پیش دارد، با تاكید بر اینكه مسیر قبلی تجربه شده و شكست خورده است، توصیه كرد كه با ما همراهی كنید و به جای تقابل راه تعامل و همكاری را بپذیرید."

احمدی نژاد در ادامه سخنرانی خود گفت: امروز دنیا می‌داند كه همه چرخه هسته‌ای از صفر تا صد در اختیار ما است، بنابراین، همۀ توان خود را بسیج كردند تا مانع از رسیدن ملت ایران به قله شوند اما شكست خوردند.
احمدی نژاد با بیان اینكه امروز فقط دو راه در برابر آنها وجود دارد، افزود: راه نخست، ادامه همان مسیر قبلی است كه این یك مسیر تجربه شده است، چرا كه شما (غرب) همه قدرت مادی و شیطانی خود را بسیج كردید تا ایران هسته‌ای نشود اما بدانید اگر می‌خواهید این مسیر را ادامه دهید، این راه از قبل شكست خورده است.
وی راه دوم را پذیرش ایران هسته‌ای از سوی غرب بیان كرد و گفت:‌ با ملت ایران همراهی كنید و به جای تقابل راه تعامل و همكاری را بپذیرید.
احمدی نژاد خطاب به غرب گفت: این به نفع شماست؛ اگر برای همكاری آمدید، استقبال می‌كنیم اما اگر خیالات خام دارید، بدانید كه این ملت راه خود را ادامه خواهد داد و هیچ نیازی به شما نخواهد داشت.


سه دوره آبادانی در طول تاریخ کشور انجام شد
وی در ادامه عمران و آبادی كشور را از دیگر دستاوردهای جمهوری اسلامی دانست و گفت: در این سرزمین در سه دوره زمانی عمران و آبادی انجام شد.
نخستین دوره قبل از اسلام و در دوره امپراطوری‌های بود كه هر كدام سیصد سال حكومت می كردند.
وی دوره دوم و اساسی سازندگی را دوره صفویه بیان كرد و گفت: در این دوره نیز آبادانی در سرتا سر ایران بطور گسترده انجام شد.
رییس دولت دوره سوم عمران و آبادانی را دوره جمهوری اسلامی ذكر كرد و گفت: از روی علم و آگاهی به شما می‌گویم كه سازندگی در طی سی سال اخیر در همه تاریخ ایران بی‌نظیر است.

No comments:

Post a Comment