Tuesday, February 8, 2011

اهداف پلید سایت باشگاه خبرنگاران از انتشار تصویر دختر میرحسین


http://www.blogfa.com/photo/b/bashgahqom-news.jpg

به تازگی سایت باشگاه خبرنگاران عکسهایی از شخصی منتشر کرده و مدعی شده که این عکسها متعلق به نرگس دختر میرحسین موسوی می باشد. محتویات این عکسها دختری را نشان می دهد که در حال دست دادن با پسری دیگر می باشد .و با انتشار این تصاویر حجاب این دانشجو را زیر سوال برده ،البته از رسانه ای مثل باشگاه خبرنگاران که وابسته با صدا و سیمای ایران است ،چنین حرکتی بعید نیست .همه واقفیم اینکار صرفآ برای تخریب چهره میرحسین انجام شده .البته از این دست مغلطه کاری ها قبلا هم در این حکومت اتفاق افتاده ،مناظرات مربوط به انتخابات ۸۸ را خوب به خاطر داریم شبی که احمدی نژاد با ان نمایش مسخره ای که با پرونده دانشگاهی زهرا رهنورد در حضور همسرش انجام داد تنها این حرکت امروز سایت باشگاه را در ذهن ما تداعی میکند که از این راههای عوام فریبانه فقط قصد مخدوش کردن چهره او را در بین اذهان عمومی داشت.جالب است در در مملکتی که چهره و حتی اسامی مفاسد اقتصادی به دلیل حفظ ابرو و حرمت و منع قانونی ،با وجود تاکید سران دولت از رسانه ها انتشار پیدا نمیکند در حالی که وقتی مساله فساد اقتصادی پیش می اید دیگر موضوع ملاحظه معنی ندارد . ان وقت رسانه عمومی مثل باشگاه خبرنگاران چهره و اسم و رفتار یک جوان دانشجو را فقط به قصد تخریب چهره سیاسی خانواده او به سادگی منتشر می کند .این دولت مرتجع برای تحکیم اهداف شیطانی خود از هیچ کوششی برای از بین بردن شخصیت انسانی افراد دریغ نخواهد کرد .

No comments:

Post a Comment