Friday, February 11, 2011

از مصریان یاد بگیرید، ما هم از شما یاد گرفتیم

از مصریان یاد بگیرید، ما هم از شما یاد گرفتیم>>>


"وائل غنیم" فعال شناخته شده جنبش مردمی مصر که اولین اعتراض های مردم مصر را علیه مبارک از طریق شبکه های اجتماعی سامان داده بود از برنامه فعالان ایرانی برای راهپیمایی همبستگی با مردم مصر و تونس در ۲۵ بهمن تشکر کرد و از جنبش حقوق مدنی ایرانیان حمایت نمود.


این فعال برجسته مصری در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد راهپیمایی ۲۵ بهمن در ایران و خطاب به مردم ایران گفت: ” من به تمام ایرانیان میگویم که از ما مصریان یاد بگیرید و ما هم از شما یاد گرفتیم. در انتها نیز این قدرت مردم است که پاینده است و با آن ما میتوانیم به هر هدفی برسیم. اگر مردم متحد شوند و اگر باور داشته باشیم تمامی رویا هایمان میتوانند به واقعیت بپیوندند."
در روزهای اخیر عکسی از "وائل غنیم" در طی سخنرانی در میدان تحریر قاهره چاپ شده بود که در آن وی دستبند سبزی به دست داشت. او در پاسخ به این سئوال که آیا دستبند شما در همبستگی با جنبش مردم ایران بوده است؟ گفت: “رنگ این دستبند اتفاقی بود ولی من خوشحالم که این برداشت از آن شده است.”
غنیم که از مدیران شرکت گوگل بود نقش بارزی در بسیج مردم مصر داشت و بازداشت شد و پس از آنکه در طی اعتراضات وسیع بین المللی آزاد شد، به عنوان یکی از سرشناس ترین سخنگویان جنبش مردمی مصرشناخته میشود.

No comments:

Post a Comment