Thursday, February 3, 2011

آیت الله مکارم شیرازی! آیا زمانی که جوانان ایرانی به گلوله بسته شدند شما خفه شده بودید ! که حالا از جوانان مصری دفاع میکنید

آیت الله مکارم شیرازی! آیا زمانی که جوانان ایرانی به گلوله بسته شدند شما خفه شده بودید ! که حالا از جوانان مصری دفاع میکنید .

امروز سخنی از آیت الشیطان مکارم شیرازی شنیدم که داشت با جوانان مصری همدردی میکرد و از نیروهای حسنی مبارک که با لباس شخصی به میدان آمده بودند و با جوانان مصری درگیر شده بودند انتقاد می فرمودند . ولی سوالی که اینجا مطرح می شود این افراد که دیگر ثابت شده است که با دریافت امتیاز کارخانه های قند دیگر خدا را نمایندگی نمیکنند و نماینده شیطان در زمین هستند چرا آن زمان که ندا در خون غلطید و ترانه موسوی در آتش ماموران رژیم می سوخت و سهراب و محسن روح الامینی در زیر حیوانی ترین شکنجه ها استخوانهایشان خرد میشد خفه شده بودند و دم بر نمی آوردند . درود بر شرف آن افرادی که چشم را بر مال دنیا بستند و از جوانان وطنشان دفاع کردند . در اینجا لازم است از آیت الله بیات به دلیل حمایتشان از جوانان وطنی تشکر نمایم و آرزو کنم که در فردای آزادی ایران ایت الشیطانی چون مکارم بتواند جوابگوی عملکرد خود باشند .اگر کینه های انباشته در سینه های ما در همان دم اولیه استخوانی آنها را سالم گذاشته باشد

No comments:

Post a Comment