Friday, February 18, 2011

کروبی: شجاعت داشته باشید و علنی محاکمه کنید

کروبی: شجاعت داشته باشید و علنی محاکمه کنید

چکیده :اگر غیرت و شجاعت دارید لااقل مانند حکومت شاه رفتار کنید که اگر مبارزانی مانند طالقانی، گلسرخی، بخارایی و دهها مبارز با اندیشه های متفاوت را به بند می کشید، اجازه انتشار محاکمات آنها در رسانه ها را می داد. تکلیف صدا وسیمایِ دروغ پرداز مشخص است، اما اگر حاکمیت، شجاعت و غیرت دارد، فوراً دادگاه علنی برای من تشکیل دهد و به رسانه های مکتوب و مجازی در داخل کشور اجازه دهد دفاعیات و اسناد من را منتشر نمایند...


مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، اعلام کرد که آقای کروبی حاکمیت فعلی را نه جمهوری می‌داند و نه اسلامی؛ و خواستار آن است که این حاکمیت لااقل شجاعت داشته باشد و برای اول محاکمه علنی برگزار کند.

به گزارش سحام نیوز، وی در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیس بوک اعلام کرد که به عنوان مشاور آقای کروبی، پیام مستقیم ایشان را که به سختی توانسته دریافت کند، منتشر می‌کند.

در این پیام آقای کروبی قبل از هر چیز از همسایگان و اهالی صبور محل که دیشب بار دیگر تا حدود ساعت نیمه شب، ناچار شدند، شعارهای رکیکِ «لات»های حکومت را بشنوند، عذرخواهی کرده است.

متن منتشر شده در صفحه فیس بوک مجتبی واحدی به شرح زیر است:

دقایقی پیش با سختی فراوان با شیخ شجاع و افتخار آفرین، صحبت کردم. برای من که بیست و نه سال است با شیخ در ارتباط هستم، تعجبی نداشت که روحیه او با زمانی که رئیس مجلس بود، هیچ فرقی نکرده و حتی استوار تر از آن ایام، بر سر عهد خود با ملت ایستاده است. او از من خواست پیامش را به مردم ایران و همه آزادگان جهان برسانم:

یک – آقای کروبی قبل از هر چیز از همسایگان و اهالی صبور محل که دیشب بار دیگر تا حدود ساعت نیمه شب، ناچار شدند شعارهای رکیکِ « لات » های حکومت را بشنوند، عذرخواهی کرد.

دو – کروبی بار دیگر آمادگی خود را برای محاکمه در یک دادگاه علنی اعلام و خطاب به سران حکومت گفت: « اگر غیرت و شجاعت دارید لااقل مانند حکومت شاه رفتار کنید که اگر مبارزانی مانند طالقانی، گلسرخی، بخارایی و دهها مبارز با اندیشه های متفاوت را به بند می کشید، اجازه انتشار محاکمات آنها در رسانه ها را می داد.»

کروبی گفت: تکلیف صدا وسیمایِ دروغ پرداز مشخص است، اما اگر حاکمیت، شجاعت و غیرت دارد، فوراً دادگاه علنی برای من تشکیل دهد و به رسانه های مکتوب و مجازی در داخل کشور اجازه دهد دفاعیات و اسناد من را منتشر نمایند.

سه – کروبی پیامی هم برای آقایان قالیباف، ناطق نوری و حسن روحانی داشت. او با اشاره به اینکه شکستن همزمان سکوت این سه نفر و برخی ظرایف موجود در اظهار نظر آنها و نیز همزمانی آن با اطلاعیه دستوری هیئت رئیسه خبرگان، هر نوع تردید در خصوص الزام آقایان به اظهار نظر را برطرف می کند، از این سه نفر خواست با صدور اطلاعیه ای، محاکمه علنی او و اجازه انتشار دفاعیاتش در رسانه ها را نیز خواستار شوند.

چهار – کروبی از برخی شیرهای کاغذی حکومتی خواست اگر شجاعت وغیرت دارند، او را به صورت علنی محاکمه کنند تا او در یک دادگاه علنی نشان دهد براندازان اصلی چه کسانی هستند.

به گفته کروبی، براندازی قبلا توسط بخش هایی از حاکمیت انجام شده و آنچه امروز در کشور جاکم است، نه جمهوری است و نه اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی توسط میراث خواران حکومتی، سرنگون شده است.

No comments:

Post a Comment