Friday, February 18, 2011

استقرار نیروهای امنیتی درمنزل شهید صانع ژاله و اعمال فشار و تهدید خانواده وی

استقرار نیروهای امنیتی درمنزل شهید صانع ژاله و اعمال فشار و تهدید خانواده وی

چکیده :در پی بازداشت قانع ژاله برادر دانشجوی شهید “صانع ژاله”، نیروهای امنیتی در منزل خانواده وی مستقر شده و با اعمال فشار و تهدید از مصاحبه این خانواده با خبرنگاران جلوگیری کرده اند. به گزارش دانشجونیوز، پیش از این نقش سردار زین الدین انصاریان، پسر خاله صانع ژاله، در دروغ سازی و اعمال فشار های...


در پی بازداشت قانع ژاله برادر دانشجوی شهید “صانع ژاله”، نیروهای امنیتی در منزل خانواده وی مستقر شده و با اعمال فشار و تهدید از مصاحبه این خانواده با خبرنگاران جلوگیری کرده اند.

به گزارش دانشجونیوز، پیش از این نقش سردار زین الدین انصاریان، پسر خاله صانع ژاله، در دروغ سازی و اعمال فشار های گسترده بر علیه خانواده این شهید افشا شد، و قانع ژاله، برادر شهید، دیروز طی مصاحبه ای صریحا اعلام کرده بود که تمامی شایعه های نیروهای حکومتی در مورد صانع دروغ بوده و او هیچگونه وابستگی به بسیج ندارد.

این گزارش ها می افزاید، زین الدین انصاریان پسر خاله شهید صانع ژاله است که پس از به شهادت رسیدن این شهید در اعتراضات مردمی روز ۲۵ بهمن، به دروغ اعلام کرده است که وی بسیجی بوده است.

بر اساس این گزارش ها، نیروهای حکومتی داخل منزل شهید ژاله در شهرستان پاوه مستقر شده اند و به اعمال فشار بر این خانواده برای سکوت و عدم مصاحبه با خبرنگاران میپردازند.

همسر و خواهر سردار زین الدین در منزل شهید صانع ژاله در شهر پاوه حاضر شده اند و تلفن های منزل این شهید را در اختیار گرفته اند و تلفن های خبرنگاران را جواب می دهند.
در پی شهادت صانع ژاله توسط لباس شخصی های حامی دولت کودتا و بازداشت قانع ژاله برادر وی توسط عوامل سپاه، حال مادر شهید صانع به شدت وخیم است

No comments:

Post a Comment