Tuesday, February 8, 2011

فردوسی‌پور خطاب به عسگری: احیانا شما دیکتاتور نیستید؟

فردوسی‌پور خطاب به عسگری: احیانا شما دیکتاتور نیستید؟>>>


عسگری در بخشی دیگر از حرف‌هایش وقتی داشت درباره دلایل شکایت کمیته داوران از محمد خاکپور برای اعتراضی کوچک سخن می‌گفت با این پرسش فردوسی‌پور مواجه شد که پرسید:« احیانا شما دیکتاتور نیستید؟» که در پاسخ به آن رئیس کمیته داوران گفت: «آقای فردوسی‌پور چرا این حرف را به من می‌زنید و چرا به من می‌گویید دیکتاتور. او حرفی زده و ما طبق قانون عمل...

حسین عسگری سرپرست کمیته داوران ماجرای لغو ابلاغ داوری آسیایی محسن ترکی را بار دیگر توجیه کرد.

حسین عسگری در برنامه نود گفت: «دو روز قبل اوگووا رئیس دپارتمان داوری فوتبال آسیا با من تماس گرفت و گفت سوریه‌ای‌ها روی ترکی حساس هستند و به این دلیل خواسته‌اند که او بازی تیم‌شان را سوت نزند و ما هم خواستیم که فغانی داور بازی باشد.»

عسگری توضیح داد: «ترکی قبل از جام ملت‌ها بازی عراق و سوریه را سوت زده و بعد هم بازی سوریه و ژاپن که سبب سوء‌تفاهم سوری‌ها شده است. این معنایش نظر منفی کمیته داوران آسیا روی ترکی نیست و او در ادامه بازی‌های بعدی‌اش را ادامه خواهد داد.»

عسگری در بخشی دیگر از حرف‌هایش وقتی داشت درباره دلایل شکایت کمیته داوران از محمد خاکپور برای اعتراضی کوچک سخن می‌گفت با این پرسش فردوسی‌پور مواجه شد که پرسید:« احیانا شما دیکتاتور نیستید؟» که در پاسخ به آن رئیس کمیته داوران گفت: «آقای فردوسی‌پور چرا این حرف را به من می‌زنید و چرا به من می‌گویید دیکتاتور. او حرفی زده و ما طبق قانون عمل کردیم.»

No comments:

Post a Comment