Saturday, February 5, 2011

جوانان حاضر در میدان التحریر قاهره: رهبر ایران فرهنگ مصری‌ها را نشناخته است


جوانان حاضر در میدان التحریر قاهره: رهبر ایران فرهنگ مصری‌ها را نشناخته است>>>به دنبال سخنان روز جمعه ۴-۲-۲۰۱۱ علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران که در آن تظاهرات کنونی مصر را انقلابی اسلامی خوانده بود گروهی از جوانان حاضر در میدان التحریر قاهره اعلام کردند که رهبر ایران فرهنگ مصریها را به خوبی نشناخته است.
به گزارش العربیه یکی از جوانان در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری گفت :«چیزی که به اصطلاح حمایت کنندگان از انقلاب کنونی جوانان مصر باید بدانند این است که تنها مصری‌ها حق اظهار نظر در مورد مبارک را دارند.»
بر اساس این گزارش جوان دیگری ادامه داد: «ما چند روزی است که شعارهای «مردم سقوط مبارک را می‌خواهند» را سر می‌دهیم اما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که غیرمصری این شعار را سر دهند.»
دکتر نیل زکی یکی روزنامه نگار مصری که خود گرایشات اسلامی دارد در گفتگو با تلویزیون العربیه درباره اظهارات علی خامنه‌ای گفت: «بین انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فعلی مصر تفاوت‌های زیادی وجود دارد، انقلاب ایران را در سال ۱۹۷۹ روحانیون و بازاری‌ها رهبری کردند در حالیکه انقلاب مصر را جوانان نسل اینترنت رهبری می‌کنند.»
وی افزود : «هیچ کس نمی‌تواند بر این جوانان که رهبری واقعی این انقلاب را دارند تأثیر بگذارد نه آمریکا نه ایران و نه حتی حماس.»
این در حالی است که البرادعی امروز جمعه در گفتگو با رسانه‌های خارجی درباره این نظر که اخوان المسلمین پس از برکناری مبارک حکومت را در دست خواهند گرفت، اظهار داشت : «ما در قانون اساسی جدید بر این نکته تأکید خواهیم کرد که تشکیل احزاب بر اساس دین و مذهب ممنوع است و این مورد را به اخوان المسلمین یادآور شده‌ایم.»

No comments:

Post a Comment