Friday, February 18, 2011

از اعلامیه شماره دو شورای هماهنگی راه سبز امید

شورای هماهنگی راه سبز امید: ملت بزرگوار ایران در تجمعات بزرگداشت هفتمین روز شهادت دو شهید ۲۵ بهمن، که روز یکشنبه اول اسفندماه ۸۹، ساعت ۳ عصر در تهران و شهرستانهای سراسر کشور برگزار می‌شود، حضور به هم رسانند.

No comments:

Post a Comment