Thursday, February 3, 2011

پشت پرده اعدام یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در زندان کارون اهواز

بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" اعدام یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در اهواز برای مرعوب کردن سایر فرماندهان سپاه پاسداران که در حال فاصله گرفتن از رژیم ولی فقیه هستند

روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه عبدالرضا غرابات ۵۲ ساله تحت عنوان اتهاماتی مانند ادعای خدایی و ارتباط با امام زمان در زندان کارون اهواز به دار آویخته شد. آقای غرابات در سال ۱۳۸۶ به دلیل مخالفت با این رژیم و تدریس درس اخلاق در مسیر حمیدیه به اهواز دستگیر و به زندان کارون اهواز منتقل شد و تا زمان اجرای حکم اعدام در این زندان بسر برد. بنابه گفتۀ خانواده اش در طی مدت بازداشت، آنها به ندرت قادر به ملاقت با او بودند و قبل از اعدام به خانوادۀ او اجازۀ آخرین وداع داده نشد. جسد او توسط مامورین وزارت اطلاعات شبانه و دور از زادگاهش در محلی بنام برومیر بالاتر از چهار شیر اهواز به خاک سپرده شد. تعدادی از فرمانده پاسداران تلاش زیادی کرده بودند تا حکم اعدام او را لغو کنند ولی صادق لاریجانی بر اجرای حکم اعدام اصرار داشت.

عبدالرضا غرابات فرمانده لشگر ولی عصر مستقر در جاده اهواز – اندیمشک بود و در سال ۱۳۸۱ تحت عنوان بازنشستگی از کار برکنار شد. بعد از برکناریش او به تدریس اخلاق روی آورد .آقای غرابات یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در جنوب ایران بود که با شمعخانی و جعفری فرمانده فعلی سپاه پاسداران رابطۀ خوبی داشت.او ۳ باز بازداشت شده بود. بار اول در سال ۱۳۷۷ توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بنام گلف اهواز منتقل گردید و ۲ ماه در بازداشت بسر برد.بار دوم در سال ۸۴ دستگیر و به زندان شوشتر منتقل شد و ۱۰ ماه در بازداشت بسر برد و بار سوم و آخر در سال ۸۶ بود که تا زمان اعدامش در زندان کارون زندانی بود.

عبدالرضا غرابات از سال ۱۳۵۹ وارد سپاه پاسداران شد و تا سال ۱۳۸۱ در سپاه پاسداران مشغول به کار بود و آخرین ردۀ او در سلسله مراتب سپاه پاسداران سردار بود. چند نفر از خانواده او در جریان جنگ ایران و عراق کشته شده بودند و خود او هم در جریان جنگ زخمی و دچار موج گرفتگی شده بود. او همچنین از ناراحتی حاد روحی رنج می برد.

به نظر می آید که هدف از اعدام این فرمانده سابق سپاه پاسداران که از رژیم ولی فقیه فاصله گرفته بود برای مرعوب کردن سایر فرماندهان سپاه پاسداران که در حال فاصله گرفتن از رژیم ولی فقیه هستند می باشد.


منبع گویا نیوز

No comments:

Post a Comment