Friday, February 4, 2011

ترجمه دقیق پاسخ اخوان المسلمین به اقای خامنه اییترجمه دقیق پاسخ اخوان المسلمین به اقای خامنه ایی
16 بهمن 89 - 04:51
این خبر در بخش های خبری مختلف شبکه العربیه و الجزیره منتشر شده است این پاسخ تنها دقایقی پس از اظهارات اقای خامنه ایی در نماز جمعه تهران بیان شده است.وب سایت رسمی گروه اخوان المسلمین تنها دقایقی پس از اظهارات نماز جمعه اقدام به انتشار این پاسخ صریح و شفاف نموده.ترجمه دقیق :پاسخ اخوان المسلمین به رهبر اسلامی ایران اقای خامنه ایی:نگاه اخوان المسلمین به انقلاب به عنوان انقلاب مردم مصر اینست که این انقلاب نه یک انقلاب اسلامی بلکه انقلاب مردم مصر شامل مسلمانان و مسیحیان و تمام گروه ها و احزاب سیاسی می باشدتوجه:کلمه( فقط) وجود ندارد_only or aloneوجود نداردMB responds to Iran’s Islamic Leader Mr Khamenai: The MB regards the revolution as the Egyptian People’s Revolution not an Islamic Revolution asserting that the Egyptian People’s Revolution includes Muslims, Christians, from all sects and political رسانه های حکومتی ایران حتی کوچکترین اشاره ایی به این پاسخ گروه اخوان المسلمین نکرده اند.براستی دلیل این پاسخ گروه اخوان المسلمین که تنها دقایقی پس از اظهارات نماز جمعه تهران صورت گرفت، چه بود؟تصویر سایت اخوان المسلمین

No comments:

Post a Comment