Wednesday, February 16, 2011

اعتراض شدید دولت کانادا به سرکوب تظاهرات ۲۵ بهمن

اعتراض شدید دولت کانادا به سرکوب تظاهرات ۲۵ بهمن

۲۷ بهمن ۱۳۸۹

کانادا عمیقا نگران اعمال خشونت از سوی حکومت بر علیه تظاهرکنندگان تهرانی است که در اعتراضات مسالمت آمیز شرکت می کنند. برخورد دوگانه حکومت در پشتیبانی از دموکراسی در مصر همزمان با سرکوب معترضان با خواسته های مشابه در ایران کاملا غیرقابل قبول است.

Cannon

تحول سبز: لارنس کانن، وزیر امور خارجه کانادا،در بیانیه ای ضمن محکوم نمودن سرکوب تظاهرات مردمی روز گذشته در تهران، نسبت به موضع گیریهای دوگانه حکومت ایران در برخورد با آزادیخواهان در مصر و ایران انتقاد کرد.

به گزارش تحول سبز، در این بیانیه آمده است:” کانادا عمیقا نگران اعمال خشونت از سوی حکومت بر علیه تظاهرکنندگان تهرانی است که در اعتراضات مسالمت آمیز شرکت می کنند. برخورد دوگانه حکومت در پشتیبانی از دموکراسی در مصر همزمان با سرکوب معترضان با خواسته های مشابه در ایران کاملا غیرقابل قبول است. ”

وی در این بیانیه با وحشیانه خواندن استفاده از گاز اشک آور و باتوم در برخورد با معترضان، خواهان آن شده است تا شهروندان ایرانی بتوانند آزادانه و بدون ترس از مجازات و زندان به بیان دیدگاههای سیاسی خود بپردازند.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به درخواست راهیافتگان مجلس ایران برای اعدام رهبران جنبش سبز آمده است: ” درخواست برخی سیاستمداران ایرانی برای اعدام مخالفین، غیرقابل قبول است. دولت کانادا ازمقامات ایران می خواهد تا اجازه برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را به مخالفان بدهد و هرچه سریعتر نسبت به آزادی کلیه تظاهرات کنندگانی که به ناحق زندانی شده اند اقدام کند.”

No comments:

Post a Comment