Friday, February 11, 2011

حمله دوباره نیروهای امنیتی به روزنامه شرق/بازداشت مازیار خسروی،روزنامه نگار


حمله دوباره نیروهای امنیتی به روزنامه شرق/بازداشت مازیار خسروی،روزنامه نگار>>>


این دومین بار طی ماه های اخیر است که ماموران امنیتی به روزنامه شرق مراجعه و روزنامه نگاران آن را بازداشت می...

نیروهای امنیتی ظهر امروز با مراجعه به روزنامه شرق مازیار خسروی ، خبرنگار این روزنامه را بازداشت وبه مکان نامعلومی منتقل کردند .

به گزارش کلمه، این دومین بار طی ماه های اخیر است که ماموران امنیتی به روزنامه شرق مراجعه و روزنامه نگاران آن را بازداشت می کنند. کیوان مهرگان، فرزانه روستایی، ریحانه طباطبایی و احمد غلامی نیز پیش از این در روزنامه شرق بازداشت شده بودند .

موج بازداشت روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی که از روز گذشته دوباره آغاز شده است.

No comments:

Post a Comment