Sunday, February 6, 2011

بیانیه مردم مصر خطاب به مردم ایران

ملت شریف، انقلابی و مسلمان ایران

همانگونه که مستحضرید چند صباحی است امواج سهمگین فتنه و مصیبت آرام آرام سرزمین­های اسلامی را فرا گرفته است. فتنه ای که آنچنان شبیه به فتنه پارسال کشور عزیز و برادر ایران است که بسیاری از تحلیلگران را متقاعد ساخته که این فتنه و فتنه سبز دارای ریشه هایی مشترک هستند. مصر عزیز نیز چند روزی است که گرفتار این فتنه و فتنه گران از خدا بیخبر شده است.

نیک میدانید که این فتنه نیز به سان فتنه سال گذشته در کشور شما خاستگاهی وابسته به بیگانه و رسانه های مردم فریب آنها، خواص بی بصیرت، منافقان، دشمنان نظام و فریب خوردگان داخلی دارد.

مصر عزیز امروز گرفتار فتنه ای بس بزرگ شده است که با هدایت اربابان خارجی و نوکری نوکران داخلی، رو به سرنگونی نظام مقدس مصر و رهبر و مقتدای ما "السید الرئیس الحسنی المبارک" دارد. کوردلان و منافقان امروز، با همه ابزارهای جنگ نرم و سخت خود و با قدرتی به مراتب فراتر از گذشته به میدان آمده اند و تلاش دارند تا جام شوکران را به ولی امر ما، مولا و آقای ما بنوشانند، غافل از اینکه این نظام مقدس و این مملکت تحت عنایات ویژه شخص شخیص خداوند و انبیا و اولیا قرار دارد.

کوردلان و منافقان و دشمنان داخلی و خارجی در طول سی سال گذشته و عمر نظام مقدسِ "الرئیس المبارک" همواره سعی در تفرقه افکنی و سرنگونی این نظام الهی داشته اند ولی همواره عنایات خود خود خدا و درایت و فرزانگی مقام معظم ریاست جمهوریِ مادام العمر ما فتنه گران را مایوس و ناامید کرده است.

ما مردم "مبارک مدار" و ارزشی کشور مصر و مسئولین "نظام مقدس عربی" به تأسی از شما برادران ارزشی و مسئولین "نظام مقدس جمهوری اسلامی" در پی این فتنه دست به اقداماتی برای دفاع از کیان نظام نموده ایم:

ما نیز چون شما مخلص (بر وزن تیوب لس) و با تمام هستی و وجود به عرصه آمدیم و اگرچه با وسایل بدوی چون شتر آمدیم ولی به هرحال آمدیم و در برابر فتنه گران ایستادیم و آنها را در زیر سم اسبان و شتران خویش له و لورده نمودیم و مخلصانه به دفاع از کیان نظام برخاستیم و با غضبی مقدس و الهی فتنه گران را در نبرد نفر به نفر (شتر V.S انسان) گوشمالی اساسی دادیم.

ما نیز چون شما در این ایام با علم به اینکه فتنه گران از راه های ارتباطی چون اینترنت اقدام به فتنه گری و فعالیت علیه نظام مقدس میکنند وسائل ارتباطی فتنه گران و اینترنت مملکت را قطع نمودیم.

ما نیز چون شما دست فتنه گران را رو نمودیم و ارتباط لاریب فیه آن ها با بیگانگان، سرویس های اطلاعاتی بیگانه و رسانه های آن ها چون الجزیره، العربیه و بی بی سی را برای عوام الناس شرح و بیان نمودیم، باشد که در دام فتنه گران نیفتند و بدانند که این فتنه از کجا آب میخورد.

ولی....ولی....ولی...

ولی با همه این اقدامات، متاسفانه نظام مقدس مصر و تاج و تخت سلطنت آقا به خطر افتاده است و رو به سقوط دارد. ما اندیشمندان و متفکران باهوش مصری که پیوند بین علم و اخلاق و انسانیت و شرف و هوش و بصیرت هستیم علل این ناکامی خویش را در موارد ذیل می دانیم:

1. متاسفانه رهبر و مقتدای ما توانایی و دل و جیگر قتل عام مردم کشور خویش و فتنه گران را ندارد و علیرغم ارادت و مخلصی­ای که نسبت به ایشان داریم باید عرض کنیم که "السید" قدرت کشتن فتنه گران و دفع شدید فتنه را ندارد. متاسفانه رهبر ما برخلاف؟؟؟ که در برابر فتنه گری میلیون ها ایرانی به راحتی،مثل آب خوردن و با فرزانگی خاص خویش فرمود: ((من اهل باج دادن نیستم، من تن به این بدعت نمیدهم....)) او نمیتواند در مقابل خواست فتنه گران از خود مقامت نشان دهد و آن ها را به بر طبق آیه شریفه ((اشدا علی الکفار و رحما بینهم)) سرکوب نمیاد. برعکس ایشان روزبه روز در حال باج دادن بیشتر به فتنه گران و اغتشاش گران است و بعید نیست نعوذبالله در مقابل آن ها تسلیم شود.

2. متاسفانه نظام مقدس ما از داشتن نیروهای ارزشی و شبه نظامی و نظامی چون سپاه و بسیج محروم است. نیک میدانید که در قضایای پارسال کشور شما نیروهای نظامی و شبه نظامی نقشی بی بدیل در دفع فتنه و فتنه گران داشتند و طومار آن ها را در هم پیچیدند. کشور ما فقط دارای یک پلیس و یک ارتش است که متاسفانه در این قضایا پلیس که کلاً بی طرف بود و ارتش هم که به مردم فتنه گر پیوست و از آن ها حمایت نمود. متاسفانه نیروهای نظامی و امنیتی ما در اینجا دارای استقلال و شرف هستند و حاضر به کشتن مردم خویش-هرچند فتنه گر-نیستند. خدا رحمت کند خمینی کبیر را که با آینده نگری ویژه خود و به سان ناپلئون در قلعه حیوانات گروهی نیروی ارزشی را برای روز مبادا و دفاع از کیان اسلام و نظام که از اوجب واجبات است تربیت نمود و امروز نقش آن ها برای همگان رو گشته است و وظیفه خطیر و مقدس آن ها مبرهن شده است. نیروهایی سرکوبگر فتنه که بتوانند مملکت مصر را پادگانی و مرعوب کنند متاسفانه وجود ندارد.

3. متاسفانه نظام ما از داشتن یک امپراتوری رسانه ای حق نما که قادر به مکر و نیرنگ باشد (البته بر اساس آیه شریفه ((و مکرو و مکرالله ولله خیر الماکرین)) این مکر مقدس است) محروم است و اگر ما هم مانند شما یک صدا و سیمای عریض و طویل داشتیم و همانند 9 دی پارسال مردم را با سرِ نیزه کردن قرآن تحمیق مینمودیم الان کار به اینجا نکشیده بود.

4. متاسفانه نظام ما تساهل و تسامح و رافت زیاده از حد نشان میدهد و هرگز به سران فتنه (چون البرادعی و اخوان المسلمین و غیره) کاری ندارد و اگر نظام ما هم چون شما عوام و خواص فتنه گر را در بدو امر با امر مقدس بگیر و ببند و بکش و بک؟؟؟ مجبور به توبه و اعتراف میکرد الان دست آن ها برای مردم رو میشد و مردم به آن ها اقبالی نشان نمیدادند. فتنه گران در کشور ما همچنان در حال فتنه گری هستند و راست راست در خیایان راه می روند و فرت و فرت با رسانه های معاند مصاحبه میکنند. متاسفانه مسئولین نظام ما در مقابل فتنه گران که علناً فریاد براورده اند: "الشعب یرید اسقاط النظام" از خود هیچ عکس العملی نشان نمیدهند. نیک به یاد داریم که در قضایای پارسال، شما بسیاری از مردم را به جرم مخالفت با نظام مقدس دستگیر و شکنجه و کشتید (کشتنی مقدس). حال چگونه است که نظام ما در مقابل معاندان و مخالفان و ضد نظامانی که علناً اقدام به مبارزه علیه نظام و اقدام امنیت ملی نموده اند تساهل و تسامح نشان میدهد؟؟ ای کاش نظام ماهم چون شما حتی آنهایی که جزو نظام بودند و هرگز علناً (و شاید هم خفیاً) فعالیت بر علیه نظام نداشتند را دستگیر و روانه زندان مینمود. ما شنیده ایم که در کشور عزیز ایران بعضی سران فتنه را حتی چند روز پیش از انتخابات به زندان فرستادند. آفرین به این درایت و بصیرت!

در پایان از شما ملت انقلابی و مسلمان میخواهیم که در زدودن غبار فتنه ما را یاری نمایید و فرمول و نسخه سرکوبی را که شما از آن استفاده نمودید برای ما هم ارسال نمایید. ما ملت "مبارک مدار" مصر در راستای روحیه بخشی به مولایمان اقدام به ترجمه برخی از شعارهای ارزشی و ولایت مدارانه شما به زبان عربی نموده ایم. اینک از شما میخواهیم که با توجه به عدم تسط کافی ما به زبان فارسی زحمت کشیده و شعارهای روح افزا و ولایی خود را برای ما ترجمه نموده و ارسال نمایید.

تعدادی از شعارهای ارزشی که به زبان عربی برای دادن روحیه به مقتدایمان ترجمه شده است:

مبارک آزاده آماده ایم آماده

خونی که در رگ ماست/هدیه به مبارک ماست

ابالفضل علمدار/مبارکو نگه دار

فرزندان الجزیره به خانه هایتان برگردید...

مبارک کوثر است/مخالفش ابتر است

جانم فدای مبارک...

مبارک مبارک خدا نگهدار تو/کور شود کور شود دشمن خونخوار تو

ریاست جمهوری مبارک ادامه ولایت علی بن ابی طالب است

پشتیبان مبارک باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد..

وای اگر مبارک حکم جهادم دهد/ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد...

مرگ بر منافق

مرگ بر فتنه گر

No comments:

Post a Comment