Monday, January 31, 2011

در تونس و مصر فتنه به پا شده به جاش تو ایران خبرگزاری رویترز فیلتر میشه؟

در تونس و مصر فتنه به پا شده به جاش تو ایران خبرگزاری رویترز فیلتر میشه؟!10 بهمن 89 - 23:14


خبرگزاری رویترز در ایران فیلتر شد
خبرگزاری انگلیسی-كانادایی رویترز در ایران فیلتر شد. رویترز یكی از مشهورترین و مهمترین منابع خبری در جهان به شمار می‌آید.

به گزارش فرارو رویترز یك شركت خبری بریتانیایی بود. این شركت در سال ۱۸۵۱ ‬زمانی كه پاول یولیوس رویتر شروع به ارسال خبرهای بازار سهام بین لندن و پاریس كرد بنیان نهاده شد.

رویترز در ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ با شركت كانادایی تامسون كورپوریشن ادغام شد و شركت تامسون رویترز بنیان نهاده شد.

No comments:

Post a Comment