Monday, January 31, 2011

دروغ‌پردازان! به خیزش‌های مردمی در منطقه نگاه کنید و عبرت بگیرید

دروغ‌پردازان! به خیزش‌های مردمی در منطقه نگاه کنید و عبرت بگیرید"11 بهمن 89 - 10:52


سحام نیوز در یادداشتی، از دروغ پراکنی های سایتهای مدعی اصول علیه کروبی انتقاد کرد و نوشت:

وبسایتهای مدعی اصولگرایی در چند روز اخیر دست به شایعات بی اساس و گاه خنده داری علیه مهدی کروبی دست زده اند، که بیش از هرچیز بیانگر معنا و مفهوم اصولگرایی از سوی این گروه است.

این وبسایتها که از بیت المال تغذیه می شوند تمام همت خود را به کار بسته اند تا هر روز با انتشاری خبری کذب، به ظاهر چهره هایی چون مهدی کروبی را تخریب کنند اما در واقع انتشار این خبرها بیش از آنکه موجب وارد شدن خدشه به چهره چنین افرادی شود، تیشه ای است که ریشه اصولگرایی را نشانه رفته است و دست این مدعیان را در پیش چشم مردم بیشتر باز میکند.

انتشار اخبار کذبی چون بستری شدن کروبی در بیمارستان، برخورد مردم با وی هنگام مراجعه به بهشت زهرا و موضوع خنده دارتری چون خروج اسناد طبقه بندی شده از پشت قاب عکس وی در دفتر جماران آنهم از سوی سه نفر ! بیش از هرچیز نمایانگر ترس و وحشت این وبسایتها و گردانندگان پشت پرده این اخبار است.

آنچه میتوان از انتشار این دست اخبار استنباط کرد نگرانی از محبوبیت کاندیداهای به ظاهر شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در میان مردم است. مردمی که در زیر سایه ارعاب در روز بیست و پنجم خرداد حماسه بزرگی را به نمایش گذاشتند و با حضور سه میلیونی خود در خیابانهای تهران نشان دادند که شصت و سه درصد دروغی بزرگی است انباشته بر دروغهای دیگر.

از سوی دیگر این گروه با اینکه ادعا میکنند که کار جنبش سبز به پایان رسیده است، هر روز با تولید دروغی تازه نشان میدهد که بازیگردانان پشت پرده این وبسایتها به خوبی میدانند این سخن گفتن از پایان کار جنبش مردمی سبز هم دروغی دیگر است.

همچنین دوبار احضار محمد خسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی به اداره اطلاعات ، و پرسش سئوالهایی در خصوص ماجرای کهریزک نشان دهنده این واقعیت است که مدعیان اصولگرایی و مسلمانی هنوز نتوانسته اند پاسخی به عملکرد شنیع و غیر انسانی خود در بازداشتگاه کهریزک بدهند.

وبسایتهای دروغ بهتر است به جای افزایش فاصله روز افزون خود با مردم، پی به اشتباهات سهمگین و ویرانگر خود برده و با نگاهی به خیزش های عدالت طلبانه مردمی در منطقه اندکی به عاقبت این گونه اعمال خود فکر کنند

No comments:

Post a Comment