Sunday, January 23, 2011

آقا زاده ها

طنز/ آقازاده‌ها، آقازاده‌ها و باز هم آقازاده‌ها
شکیبا، شهرامتعلیم و تربیت از قدیم مهم بوده است. هرکس به فراخور حالش یک معلمی، استادی چیزی فراهم می‌کرده و می‌گفته: «پوست و استخونش مال من، الباقی‌اش مال شما. این بچه رو بگیرین آدمش کنین و بهش سواد یاد بدین.»


آنهایی که پولدارتر بودند معلم سرخانه می‌گرفتند و آنها که کسبشان ضعیف بود و قوت و رونق نداشت، بچه‌ها را می‌فرستادند مکتب کنار دست بچه‌های دیگر درس بخوانند. اگر درس معلم زمزمه محبت بود که اطفال گریزپا را جمعه‌ها هم به مکتب می‌کشاند و اگر بچه نااهل بود هم که تدریس افاقه نمی‌کرد. چندان که گفته‌اند: تربیت نااهل را چون گردکان بر گبند است.

اولین بار عباس میرزا اولین ایرانی را به خارج فرستاد تا تحصیل کند. در سال 1268 که دارالفنون تأسیس شد، 16 شاگرد داشت که همگی اعیان‌زاده و اشراف‌زاده بودند. بعدها که علم و سیاست و غیره پیشرفت کرد آقایان به فکر افتادند که فرزندانشان را بفرستند خارجه تحصیل کنند تا زمان حال که حدود 3000 آقازاده در خارج از کشور درس می‌خوانند. جالب است که بسیاری از آنها هم در انگلستان درس می‌خوانند. بعد هم طبیعی است که وقتی آدم بچه‌اش در انگلستان درس بخواند، اگر خودش هم مریض شود یکسری به بچه‌اش می‌زند و دوره درمانی را هم طی می‌کند. این است که جماعت برای سرماخوردگی‌شان هم یک بلیت دوسره به انگلستان می‌گیرند...

بگذریم. همین آقای علیرضا سمیعی که خبر 3000 آقازاده مشغول تحصیل در خارج از کشور را داده بود، دیروز گفته است که اطلاعات محرمانه کشور در پایان‌نامه‌های این آقازاده‌ها لو می‌رود.

اسامی
من نمی‌دانم چرا اسامی این 3000 آقازاده را چاپ نمی‌‌کنند؟ نکند دوست و آشناهای زیادی در آن میان پیدا می‌شود؟ لیست دانشجویان که دیگر لیست مفسدان اقتصادی نیست.

رشته تحصیلی
علاوه بر اسامی، رشته‌های تحصیلی آقازاده‌ها هم خیلی اهمیت دارد. بالاخره باید بدانیم صاحبان فردای مملکت چه کسانی هستند و هرکدامشان در چه شغلی قرار می‌گیرند.

اطلاعات
طبیعی است که هرکسی از داشته‌های خانوادگی استفاده می‌کند. پس خیلی هم غیرطبیعی به نظر نمی‌رسد که آقازاده‌ها از دارایی‌های پدری استفاده کنند. فقط من نمی‌دانم چه رشته‌ای می‌خوانند که اطلاعات محرمانه در پایان‌نامه‌هایشان به درد می‌خورد.

مقصر
بچه‌ها که مقصر نیستند. باباها بچه را برده‌اند خارج گفته‌اند: «پوست و استخوانش مال ما و الباقی‌اش مال شما. به این بچه درس بدهید.» خارج هم سخت می‌گیرند سر داستان پایان‌نامه. خب باید چه‌کار کند آقازاده طفل معصوم؟

No comments:

Post a Comment