Sunday, January 30, 2011

لیل همصدا بودن خوارج(منافقین) با جنبش مختار(جنبش سبز

دلیل همصدا بودن خوارج(منافقین) با جنبش مختار(جنبش سبز)
10 بهمن 89 - 15:22

بعضی از دوستان طرفدار رژیم با گفتن این مطلب که چرا امریکا و اسرائیل و کشور های غربی و منافقین به اصطلاح از جنبش سبزحمایت می کنند می خواهند این جنبش را زیر سوال ببرند.
ذر این مورد که امریکا و اسرائیل و کشور های غربی اکثرا به دنبال منافع خود هستند هیچ شکی نیست و مورد قبول همگان است،
همگان می دانند اگر هم به ظاهر اسرائیل و امریکا و ... با جنبش سبز هم صدا به نظر می رسند بدلیل دشمنی است که با رژیم ایران دارند و تنها به دنبال منافع خود هستند.

ایا می توان به این دلیل که خوارج(منافقین صدر اسلام که فرق مبارک امیر المونین را شکافتند) و حکومت منحرف آل زیبر که از جنبش حسینی مختار ثقفی حمایت کردند،جنبش مختار را یک جنبش اشتباه دانست.... نه
منافقین و خوارج و آل زبیر تنها به دلیل منافع خود با جنبش مختار همراه شدند. زیرا خوارج و حکومت آل زبیر هم از خلیفه ناحق مسلمین(یزید) خوششان نمی امد. چون هدفشان مشترک بود.
ایا می توان گفت چون قیام مختار دل خوارج را شاد کرد ،پس کار مختار اشتباه است. (همان طور که بقول اقای خامنه ایی جنبش سبز دل امریکا را شاد کرد)
مختار حتی دوشادوش خوارج و حکومت ال زبیر جنگید

جنبش سبز هم با امریکا و منافقین و ... کاری ندارد که ایا همصدا هستند یا خیر.
مهم ریشه کنی استبداد و ظلم است
همان طور که خانواده شهدا کربلا از قیام مختار حمایت کردند،خانواده سرداران شهید همت،باکری،رجایی،شیرودی،کشوری،بهشتی،جهان ارا، و بیت امام و خانواده مرحوم طالقانی از جنبش سبز و میر حسین موسوی حمایت کردند...
هدف جنبش مختار و جنبش سبز مشترک است. ریشه کنی ظلم و حکومت جور

No comments:

Post a Comment