Sunday, January 23, 2011

احمدی نژاد: امام عصر در جزء‌جزء کار‌ها به کمک ما آمده‌اند!!

سایت آفتاب نیوز نوشت:

مرتضی آقاتهرانی نماینده مجلس و استاد اخلاق سابق دولت گفت که احمدی‌نژاد معتقد است امام زمان در «جزء‌جزء کار‌ها» به وی کمک می‌کند.

به گزارش سایت «باشگاه افسران جنگ نرم» آقاتهرانی این مطلب را شامگاه چهارشنبه (۲۹ دی‌ماه) در جمع گروهی از عزاداران شهر قم بیان کرده است.

این استاد اخلاق گفته است: «رئیس‌جمهور به بنده گفتند اگر از قبل به این اعتقاد بودم که امام عصر در مسائل کلی همراه و کمک ما هستن، اما امروز اعتقادم بر این است که امام عصر حتی در جزء‌جزء کار‌ها به کمک ما آمده‌اند.»

No comments:

Post a Comment