Monday, January 24, 2011

آقای متکی این بد اخلاقی ها فقط از روز اخراج شما شروع نشده!!!!

آقای متکی این بد اخلاقی ها فقط از روز اخراج شما شروع نشده!!!!آقای متکی با انتشار بیانیه ای هم رحیمی و هم احمدی نژاد رو شست و گذشت کنار.دوستان در این مورد زیاد نوشتن و من نمیخواهم در مورد عزل متکی وقتی در ماموریت بود ( که به نظرم واقعا افتضاح بود) بنویسم. نکته جالب به نظر من بند آخر بیانیه آقای متکی است، آنجا که میگوید:"
این بد اخلاقی ها را متوقف کنید زیرا نه زیبنده نظام اسلامی و سیره رهبران بزرگوار آن است و نه با شان، فرهنگ و ادب ملت عزیز ایران همخوانی دارد. ان شاءالله چنین خواهد شد". انگار ایشون تازه چشماش رو باز کرده و "این بد اخلاقی ها " رو دیده!!!؟؟ یا اینکه ایشون فکر میکرد بقیه آدم نیستند و وقتی این چیزها برای بقیه اتفاق میوفته تازه خوب هم هست ولی حالا که برای خودش اتفاق افتاد خیلی هم بده!!!!!!! باید به ایشون یاداوری کرد که اون روز که رای ملت میلیون میلیون جا به جا میشود یا روزی که با ماشین تو خیابون از روی مردم رد میشدند و در زندانها به جوونهای این مملکت تجاوز میکردند هیچ بد اخلاقیی اتفاق نیوفتاده بود که اونجوری برا احمدی نژاد تو سازمان ملل دست میزدی ولی حالا همه رو به اخلاق دعوت میکنید!!!! این همون طرز فکری هاست که خیلی از ما و مخصوصن سیاستمدارهای(!!!!) ما داراند و هر بدی رو در مورد دیگران روا میدونند ولی کوچکترین اشتباهی در مورد خودشون رو بزرگترین ظلم در دنیا حساب میکنند. به هر صورت امیدوارم حداقل ایشون و خیلی از این آقایون که الان سرمست قدرت هستند و چشمشون رو به روی خیلی بد اخلاقی ها می بندند از این رفتار که کاملا اشتباه بود درس بگیره و در آینده رفتار متفاوتی نسبت به ظلم و جوری که به مردم در اطرافشون اتفاق میوفته نشون بدهند که واگر نه این شتر روزی در خونه ی اونها هم میخوا بد.

No comments:

Post a Comment