Sunday, January 30, 2011

حسین كروبی بازداشت و آزاد شد

حسین كروبی بازداشت و آزاد شد
به گزارش الف حسین كروبی، فرزند مهدی كروبی بازداشت شد.
کد خبر: 15364
تاریخ درج:
10 /بهمن /1389


فرزند مهدی كروبی كه صبح امروز به اوین فراخوانده شده بود، بازداشت شد.

براساس آخرین اخبار، وی بعد از ارائه پاره ای توضیحات آزاد شده است.

وی فرزند مهدی كروبی است.

No comments:

Post a Comment