Sunday, January 30, 2011

صحنه هایی زیبا از ناآرامی های مصر

صحنه هایی زیبا از ناآرامی های مصر
10 بهمن 89 - 12:08


تصاویز: روبوسی مصری‌ها با پلیس

روبوسی مصری‌ها با پلیس

روبوسی مصری‌ها با پلیس

منبع پایگاه msnbc

روبوسی مصری‌ها با پلیس


عكس: زنجیره انسانی مردم مصر

گروهی از شهروندان قاهره جهت پیشگیری از غارت یا آسیب دیدن موزه ملی مصر، تقدام به تشكیل زنجیره انسانی در برابر این موزه كردند.

No comments:

Post a Comment