Sunday, January 23, 2011

ای کسانیکه دلتونو به پول یارانه ها خوش کردید ،زرشک !!!!!!!

کارت انرژی به جای یارانه نقدی؛ از سال آینده
کارت انرژی برای پرداخت قبوض صادر می شود.


کمیسیون انرژی مجلس طرحی را به دولت پیشنهاد کرده که بر اساس آن به خانوارها کارت انرژی واگذار می شود. کمیسیون انرژی هدف از تدوین این طرح را جلوگیری از اتلاف منابع نقدی دولت عنوان کرده است.

در واقع هدف اصلی از طرح کارت انرژی این است که یارانه نقدی مشمولان دریافت یارانه نقدی به کارت‎ انرژی واریز شود. منتها این کارت ها تنها قابلیت پرداخت قبوض را خواهد داشت. البته در این طرح امکانی نیز فراهم شده تا اگر مصرف خانواری کمتر از میزان یارانه نقدی واریز شده باشد، امکان برداشت نقدی ممکن باشد.

این طرح تا کنون با استقبال دولت مواجه شده است. بر این اساس به احتمال زیاد، کارت انرژی از سال آینده جایگزین پرداخت یارانه های نقدی می شود.

No comments:

Post a Comment