Saturday, March 5, 2011

محکومیت هتاکی و اهانت های صورت گرفته به شخصیت های کشور

محکومیت هتاکی و اهانت های صورت گرفته به شخصیت های کشور
جــرس: در ادامه واکنش ها نسبت به هتاکی برخی شخصیت های کشور و همچنین رهبران جنبش سبز توسط مقامات و رسانه ها و حامیان حکومت، دو تشکل «انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها» و «انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران»، طی بیانیه ای مشترک، خواستار توقف روند فعلی و رعایت حقوق قانونی همه منتقدین و معترضین و رسیدگی عادلانه به اتهامات احتمالی آنها از سوی محاکم رسمی وعلنی شد.


متن بیانیه مشترک انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها و انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در خصوص محکومیت برخوردهای ناموجه با بزرگان انقلاب و نظام و لزوم پایان دادن به برخوردهای خصمانه با آنان به شرح زیر است:


طی یکی دو سال گذشته و به ویژه در ماه های اخیر شاهد این پدیده بسیار زشت و نا مطلوب هستیم که تمام نقطه نظرهای انتقادی و اعتراضات نسبت به عملکردها و مسئولین، مستقیم و غیر مستقیم به جریان های ضد انقلابی و بیگانگان منتسب می شود و با این بهانه تضییقات و سرکوب ها و سلب حقوق و آزادی های مشروع منتقدین و معترضین توجیه می گردد. گویا وفاداری ودلبستگی به نظام مستلزم اعتقاد به عصمت همه مسئولین و تایید صحت همه عملکردهاست و هیچ فرد و گروهی با حفظ تدین و اعتقادش به اسلام و انقلاب اسلامی نمی تواند منتقد و معترض باشد. به همین دلیل نوعا" اعتراض ها و انتقادها به عنوان دلایل و شواهدی دال بر عدم اعتقاد و فقدان دلبستگی به نظام و همسویی با بیگانگان و یا حداقل همگامی غافلانه با دشمنان قلمداد می شود.


انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران که دو تشکل رسمی و قانونی کشور می باشند و سابقه تدین و خدمات اسلامی- انقلابی اعضای آنها در فرایندهای مختلف انقلاب و جنگ تحمیلی بر کسی پوشیده نیست و در نظام علمی- دانشگاهی کشور نیز از جمله شاخص ترین جریان های مدافع خط امام خمینی، ارزش های اسلامی- انقلابی و تلاشگران عرصه استقلال و پویندگی کشور محسوب می شوند، اینک با نگرانی هر چه تمام تر شاهد روندهای ناصواب و رخدادهای عمیقا" ناموجهی هستند که تلاش برای مقابله با آن را وظیفه اسلامی- انسانی خود می دانند.


موج حملات، هتاکی ها و نسبت های ناروا به منتقدین و معترضین و ایجاد تضییقات و فشار آنچنان گسترده شده است که شاخص ترین چهره های مدافع انقلاب و نظام را نیز در برگرفته است. با کمال تاسف شاهدیم که از رسمی ترین تریبون ها همچون صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، نمازهای جمعه و دیگر رسانه های حکومتی شخصیت های چون آقایان هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، میر حسین موسوی و سید محمد خاتمی مورد وقیحانه ترین هتاکی ها قرار می گیرند وافرادی که در راس عالی ترین نهاد های قانونی نگهبان ومدافع اسلام وقانون اساسی قرار گرفته اند از تریبون نماز جمعه شخصیت های بزرگواری همچون میر حسین موسوی ومهدی کروبی را به حبس وحصر و محرومیت از بدیهی ترین حقوق قانونی وشهروندی محکوم می نمایند ومتعاقب آن بدون اینکه در هیچ محکمه ای رسمی جرمی برای انها اثبات شده باشد،آن عزیزان به همراه همسران مکرمه شان عملا مورد تعدی نهاد های امنیتی- انتظامی قرار می گیرند در حالی که مسئولیت اقدامات آنها را نیز هیچ مرجعی قانونی رسما بعهده نگرفته است .


از آنجا که هر انتقاد واعتراضی به این گونه اقدامات غیر قانونی به طور معمول منتسب به ضد انقلاب وهمنوایی با بیگانگان قلمداد می گردد، ما به عنوان دو تشکل قانونی ورسمی ضمن تاکید مجدد براعتقاد به آرمان های امام و انقلاب و التزام خویش به قانون اساسی ونفی هر گونه وابستگی به اجانب واعلام برائت ازمواضع جریان های ضد انقلابی و منافقین که به طورطبیعی این ایام نیز همچون گذشته مترصد فرصت برای پیش برد مقاصد شوم خود می باشند ، اعلام می کنیم شخصیت ها وچهره های فوق الذکر را که در زمره خدوم ترین وبرجسته ترین افتخارات ملی محسوب می شوند ،از این گونه اتهامات مبرا دانسته وبر خورد ها وتضییقات بوجود آمده در خصوص آنها را غیر انسانی و فاقد وجاهت قانونی می شناسیم.


ما براین باوریم که بیان انتقاد واعتراض ازحقوق مسلم وقانونی همه شهر وندان است واین بزرگان وشخصیت ها نیزتا آنجا که ما می دانیم غیر از نقد وانتقاد دلسوزانه نسبت به پاره ای رخداد ها وعملکرد ها مرتکب اقدام مجرمانه ای نگردیده اند. ما ضمن آنکه رعایت حقوق قانونی همه منتقدین و معترضین و رسیدگی عادلانه به اتهامات احتمالی آنها از سوی محاکم رسمی وعلنی را حق قانونی آنها می دانیم، به ویژه بر این باوریم که پیشینه پر افتخار این بزرگان حرمت وحریم مضاعفی برایشان رقم زده است که جز از طریق رسیدگی عادلانه به اتهامات احتمالی آنها در محکمه ذی صلاح و علنی ودر حضور هیئت منصفه، انتساب نسبت های ناروا به آنها هیچگونه وجاهتی نزد مردم آزاده نخواهد داشت.


لذا از مقامات عالی و نهادهای مسئول نظم و امنیت مصرانه می خواهیم با قاطعیت نسبت به مقابله با عوامل این گونه برخورد های غیر قانونی اقدام نمایند و نگذارند افتخارات نظام بر آمده از مردمی ترین و مسالمت آمیز ترین انقلاب عصر که با داعیه حق و عدل و گسترش پیام رحمانی دین تشکیل شده است به واسطه این گونه اقدامات ظالمانه، خشن و ناموجه مخدوش گردد و مشروعیت آن در منظر جهانیان متزلزل شود.


روابط عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها
روابط عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

No comments:

Post a Comment