Friday, March 11, 2011

خانواده کروبی: چراغ‌های خانه پس از ۱۸ روز روشن شد

خانواده کروبی: چراغ‌های خانه پس از ۱۸ روز روشن شد

فاطمه و مهدی کروبی

خانواده آقای کروبی می گویند که در ۱۹ روز گذشته هیچ خبری از او و همسرش ندارند

اعضای خانواده مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت ایران، می گویند که دیشب (پنجشبه ۱۹ اسفند) برای اولین بار پس از ۱۸ روز چراغ های خانه مهدی کروبی و همسرش روشن بوده، اما کسی به در زدن آنها جواب نداده است.

یکی از اعضای خانواده آقای کروبی به سحام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، گفت: "هنوز هم معتقدیم که پدر و مادرمان در یک عملیات بازداشت - ربایش به محل نامعلومی منتقل شده اند و اگر هم بر اساس فشارهای فراوان داخلی و خارجی و اقدامات قهرمانانه ملت به خانه باز گردانده شوند، تا آنها را در منزل نبینیم، فریب اقدامات حکومت را نخواهیم خورد".

او گفت که حتی اگر آقا و خانم کروبی به خانه منتقل شده باشند، این امر به معنای پایان بازداشت آنها تلقی نخواهد شد.

محدودیت در مورد خروج آقا و خانم کروبی از خانه از روز ۲۱ بهمن آغاز شد و اعضای خانواده آنها می گویند که در ۱۹ روز گذشته هیچ اطلاعی از سرنوشتشان در دست نیست.

کلمه، سایتی که گزارش های مربوط به میرحسین موسوی را منتشر می کند، روز ۹ اسفند اعلام کرده بود که آقایان موسوی و کروبی به همراه همسرانشان به زندانی در یک پادگان نظامی منتقل شده اند.

اما این سایت روز ۱۷ اسفند خبر خود را تصحیح کرد و نوشت: "تحقیقات کلمه در روزهای اخیر مشخص کرد که خانم رهنورد و آقای موسوی تا لحظه تنظیم خبر در بازداشت خانگی به سر می برند".

اردشیر امیرارجمند، یکی از مشاوران آقای موسوی که در خارج از ایران به سر می برد، همان روز به بی بی سی فارسی گفت که آقای موسوی و خانم رهنورد قطعا برای مدتی از منزل خود به جای دیگری منتقل شده بودند، اما اکنون "در ساختمانی نزدیک به خانه" دیده شده اند.

مسئولان حکومت ایران در تمام این مدت تأکید داشته اند که آقای موسوی و آقای کروبی به همراه همسرانشان در خانه های خود به سر می برند.

دادستان کل ایران تأیید کرده بود که ارتباطات دو رهبر مخالفان دولت محدود شده است، اما وزیر امور خارجه این کشور گفت که آنها مشغول زندگی عادی خود هستند و می توانند رفت و آمد کنند و با بستگانشان تماس بگیرند.

در مدتی که از آغاز حصر خانگی دو رهبر مخالفان دولت می گذرد، گزارشی از برقراری تماس میان آنها و فرزندانشان منتشر نشده و فرزندان آنها چندین بار اعلام کرده اند که از سرنوشت والدین خود بی خبرند.

No comments:

Post a Comment