Tuesday, March 1, 2011

اسفند سبز/ تجمعات پراکنده مردم در میدان ونک

سحام نیوز: طبق اخبار رسیده به ندای سبز آزادی تعدادی از جوانان سبز در حوالی میدان ونک به خیابان آمده و شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر میدهند

گفتنی است پس از اعلام خبر بازداشت میر حسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان نوای الله اکبر در نقاط مختلف تهران طنین انداز شد و در میدان ونک هم اولین تجمع پراکنده مردمی شکل گرفته است.

No comments:

Post a Comment