Saturday, February 13, 2010

سکه های پارسیان و راهپیمایی 22 بهمن

با درود. روز 22 بهمن من هم به محل راهپیمایی در اهواز رفتم. البته ظاهرن بنده متاسفانه دیر رسیدم یعنی هنگامی به چهارراه نادری رسیدم که بعدن شنیدم که عده ی زیادی را دستگیر کرده اند و دلاوران سبز را سرکوب کرده اند... اتفاقی که به شخصه شاهد آن بودم و اگر با چشم خودم نمیدیدم باور نمیکردم این بود که چند نفر زن و بچه را دیدم که سکه های پارسیان (از همین سکه 10تومنی ها) در دست داشتند اول موضوع را سرسری گرفتم ولی بعد فهمیدم که سکه ها را بر روی سر مردم ریخته اند و آنها اینگونه آنها را جمع کرده اند!!!!!!!!!!!!!!! الله اکبر! البته عکس این موضوع را هم گرفتم که چون نرم افزار موبایلم را ندارم هنوز نتوانسته ام آن را به کامپیوتر منتقل کنم ولی به محض اینکه توانستم عکس آن را هم قرار خواهم داد. البته این موضوع را از چندین نفر دیگر هم شنیدم و آن را تائید کردند.
دولت سیب زمینی نمیخوایم نمیخوایم

No comments:

Post a Comment