Thursday, November 26, 2009

ماجرای جوانی که موقع اعدام , خنده از لبانش دور نشد

ماجرای جوانی که موقع اعدام , خنده از لبانش دور نشد.

این عكس از دو جوان ایرانی كه در 11مرداد سال 86 حلق آویز شدند، توسط عكاس رویتر برداشته شده بود، رویتر در توضیح این عكس نوشت: رژیم ایران روز پنجشنبه هنگام تجمع صدها نفر از مردم, مجید و حسین را بعلت كشتن یك قاضی كه تعدادی از مخالفان را زندانی كرده بود به دار آویخت. یادآوری می كنیم كه مجید كاووسی فر، همراه با برادر زاده اش، در مرداد سال ۱۳۸۴، حسن مقدس، معاون جنایتكار دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد را در حالی که با اتوموبیل خود از دادسرا خارج می شد، به هلاكت رساند. مجید در صحنه اعدام لبخندی بر لب داشت و شجاعانه به سوی مرگ شتافت.

6_8605110116_L600.jpg

http://freedommessenger.blogspot.com/2009/11/blog-post_7715.html


عکسهای کامل:

مجید کاووسی فر, قبل از اجرای حکم اعدام3_8605110116_L600.jpg5_8605110116_L600.jpg
6_8605110116_L600.jpg


پاسدار رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و جلاد مرتضوی داستان تهران
در محل اجرای حکم


21_8605110116_L600.jpg

No comments:

Post a Comment