Wednesday, November 25, 2009

دولت احمدی نژاد از برنامه نود هم می ترسد

شنیده می شود که دولت احمدی نژاد مجددا فشارخود را بر روی مدیریت صدا و سیما برای توقف پخش برنامه ورزشی پرطرفدار نودآغاز کرده است. حامیان دولت پیشنهاد داده اند که در صورت عدم توقف اینبرنامه لااقل یا باید عادل فردوسی پور از مجری گری برنامه کنار گذاشته شودو یا ساعت پخش این برنامه به سه صبح منتقل شود! این تلاش ها در حالیدوباره افزایش پیدا کرده اند که در چند برنامه اخیر برنامه نود انتقاداتجدی متوجه مسئولان وزرشی منتسب به دولت احمدی نژاد و سیاست های آنان شد. برنامه نود که هم اکنون بیش از ۱۰ سال از شروع آن توسط عادل فردوسی پورمی گذرد از ابتدای روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد به چالشی آزاردهنده برای او تبدیل شده است. انتقادات و افشاگری های این برنامه علیهمدیریت دستگاه ورزش کشور به خصوص در زمان ریاست علی آبادی بر سازمان تربیتبدنی تا بدانجا پیش رفت که محمود احمدی نژاد طی نامه ای محرمانه وعده دادکه پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از پخش "برنامه هایغیر شرعی همچون نود" جلوگیری خواهد کرد. احمدی نژاد در نامه خود که درتاریخ هشتم بهمن ماه سال ۱۳۸۷ صادر شده بود از علی آبادی خواسته بود که"تا برگزاری انتخابات در خرداد ماه ۱۳۸۸ به منظور عدم سوء استفاده جناحهایرقیب با مدیریت و برنامه های ورزشی صدا و سیما تعامل و همکاری" کند.اووعده داده بود که "با هماهنگی لازم با رهبری بعد از انتخابات ۸۸ با تغییردر مدیریت صدا و سیما از پخش برنامه های غیر شرعی مانند نود جلوگیری خواهدشد." این نامه که چهاربار مهر خیلی محرمانه بر روی آن خورده و رونوشتی ازآن نیز به وزارت اطلاعات ارسال شده بود، در سایت های متعدد اینترنتی منتشرشد. همزمان مسئولان برنامه نود نیز در یک نظرسنجی عمومی از طریق پیامکوتاه با عنوان "آیا با رویکرد برنامه نود موافق هستید؟" تلاش کردند تامحبوبیت خود را به رخ دولت احمدی نژاد بکشانند. در این نظرسنجی بیش از دومیلیون و صد هزار نفر شرکت کردند و بیش از یک میلیون و هفتصد هزار رایموافق به برنامه ارسال کردند.با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوریتوجهات عمومی نیز از برنامه نود معطوف رقابت نامزدها شد. پس از پایانانتخابات و آغاز اعتراضات سراسری پخش این برنامه تا مدتی به تاخیر افتاد وشایعات مختلفی بر سر زبان ها افتاد که حکایت از ممنوع شدن عادل فردوسی پوراز مجری گری خبر می داد. تاخیر چهارماهه رهبر جمهوری اسلامی در تمدید حکمریاست عزت الله ضرغامی بر سازمان صدا و سیما نیز این شایعه را تقویت کردکه احمدی نژاد دارد به وعده ای که در نامه محرمانه اش داده بود عمل می کندو قصد تغییر مدیریت رادیو و تلویزیون را دارد. همزمان شنیده شد که گروهیاز مشاوران نزدیک احمدی نژاد در جلسات مشترکی با ضرغامی شروطی را پیش پایاو گذاشته اند که او در صورت موافقت می توانست همچنان رییس صدا و سیمابماند. یکی از این شروط تغییر خط مشی برنامه نود بود.

به نظر می رسد که تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است. عادل فردوسی پورهمچنان هر هفته برنامه خود را اجرا می کند و این برنامه در چندین ماهگذشته نیز جنجال برانگیز بوده است. به عنوان مثال در برنامه اخیر نود نشانداده شد که دولت نهم برخلاف آن‌چه که تبلیغ می کرده، هیچ کاری برایورزشگاه‌ های ناتمام انجام نداده‌ است. نشان داده شد که ساخت ورزشگاه علیدایی در اردبیل برخلاف دروغ صریح پرویز داودی، معاون اول وقت احمدی نژاددر مراسم افتتاحیه، نه محصول دولت نهم که کار دولت‌ خاتمی بوده است. فردوسی‌پور با نمایش تصاویری از ورزشگاه‌ ها در سراسر کشور که به ویرانهشبیه بودند، صداقت وآبروی دولت احمدی نژاد رازیر سوال برد.

در برنامه جنجالی دیگری عادل فردوسی پور در کنار جهانگیر کوثری اجرای طرحتازه تصویب شده منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال را به شدت مورد انتقاد وسوال قرار دادند. فردوسی‌پور و كوثری در برنامه‌ زنده نود به وضوح اعلامكردند که افرادی تندرو نظیر سردار سپاهی عزیز محمدی در فدراسیون فوتبال درمسائل خصوصی بازیكنان و مربیان فوتبال ایران دخالت می‌كنند!جهانگیر کوثریدر اشاره ای صریح در این برنامه گفت که مسئولان ورزش "به جای پرداختن بهریشه ها به ریش می پردازند." در قسمتی دیگر از برنامه عادل فردوسی پور طیگفت و گوی تلفنی با آرش كوشا مدیرعامل جدید و جوان سایپا فاش کرد که رحیممشایی، دایی اوست. رجانیوز که سایت اصلی حامی دولت احمدی نژاد است پس ازپخش این برنامه حملات خود را علیه نود مجددا آغاز کرد.

فشارهای دولت احمدی نژاد برای توقف برنامه نود ورزشی در حالی صورت می گیردکه از هم اکنون مقامات صدا و سیما ناچار شده اند، پخش برنامه نود سیاسی رابه تعویق بیاندازند. نود سیاسی قرار بود با سبک و سیاقی همچون نود ورزشیاما در حوزه سیاست باشد. ۲۳ آبان ماه علی دارابی، قائم مقام سازمان صداوسیما در یادداشتی در روزنامه جام جم با اعلام اینكه آغاز پخش نود سیاسیبه دلیل نبود زیر ساخت های لازم دچار تاخیر شده است در سوالی كنایه آمیزدلیل این تاخیر را چنین اعلام کرد: "اگر مقامات دولتی بخشنامه كنند كهوزیران، معاونان سازمان آنان، استانداران و مقامات ذی‌ربط در قوه مجریه بااین رویكرد همكاری نكنند و به نوعی آن را بایكوت كنند، پس چه لزومی داردكه نود سیاسی راه‌ اندازی شود؟" دارابی حتی با ذکر مثالی از تلویزیوندولتی روسیه مستقیما به شخص احمدی نژاد کنایه زد و گفت: "تلویزیون روسیهبرنامه ثابتی در هفته دارد كه با استفاده از طنز و كاریكاتور مسئولان روسیاز جمله مدودف و پوتین، به انتقاد از آنان می‌پردازد. نقل شده است كه یكهفته برنامه به دلایلی پخش نشد كه پوتین شخصا تماس می‌گیرد و از پخش نشدنبرنامه، بشدت گله می‌كند. این وضعیت در كشورهایی مثل روسیه است."

هنوز معلوم نیست که آیا فشارهای احمدی نژاد و دوستانش بر برنامه نود بهنتیجه می رسد یا نه اما یکی از طرفداران این برنامه به خبرنگار جرس چنینجواب می دهد: "هر بار که برنامه نود را می بینم احساس می کنم که این آخریننوبت پخش آن است و باید آخرین لذت هایم را از آن ببرم. خیلی تلخ است کهنمی توانی حتی با خیال راحت یک برنامه ورزشی را هم نگاه کنی!

No comments:

Post a Comment