Sunday, February 28, 2010

از گوگل بخواهیم لوگوی چهارشنبه سوری بگذاردگوگل برای اغلب مناسبت‌های جهانی، لوگوی ویژه ‌ای را به‌جای لوگوی همیشه‌گی‌اش قرار می‌دهد. نوروز سال (1381) هم لوگوی نوروزی این سایت در صفحه‌ اولش قرار گرفت اما بعدازآن دیگر این كار تكرار نشد و حتا این لوگو روی آرشیو لوگوهای مناسبتی گوگل هم قرار نگرفت. ولی دو سال بعد با تلاش همه ایرانییان مخصوصا وبلاگ نویسان و سایتها اینترنتی و فرستادن ایمیل وکامنت به سایت گوگل موفق شدن لوگوی این جشن باستانی را در صفحه گوگل جا دهند واین رسم را به جهانیان معرفی کنند.وحال نوروزایرانی هم مانند كریسمس و مراسم سال‌نوی چینی‌ها به‌رسمیت بشناسد.بیایید امسال نیز از گوگل درخواست کنیم تا برای اولین بار لوگوی خود را در شب چهار شنبه سوری عوض کندوتاثییر این کار را دست کم نگیرید با نظرات خود در مورد چگونگی و اجرای این نظر ما را یاری کنید

No comments:

Post a Comment