Sunday, February 28, 2010

افسردگی شدید دکتر تاجیک پس از مصاحبه ی تحمیلی

طبقه بندی: سایر
اختصاصی جرس/ افسردگی شدید دکتر تاجیک پس از مصاحبه تحمیلی

شبکه جنبش راه سبز (جرس): دکتر محمدرضا تاجیک به افسردگی شدید مبتلا شده است، اعصابش به شدت بهم ریخته و تحت جدی ترین معالجات پزشکی قرار گرفته است.
تاجیک استاد دانشگاه شهید بهشتی و از مشاوران سیاسی میرحسین موسوی است که بهمن ماه بازداشت شد و زیر فشار فزاینده مجبور به اجرای مصاحبه فرمایشی از تلویزیون حکومتی ایران شد.
به گزارش خبرنگار جرس از تهران اجرای این مصاحبه تحمیلی که این استاد علوم سیاسی را مجبور کرده بودند علیه یافته های یک عمر دانش سیاسیش سخن بگوید و به نحوی از تدبیر مقام معظم رهبری حمایت کند چنان در روح و روان او تأثیر منفی گذاشته که از ملاقات با هر کسی می گریزد و روزانه زیر نظر پزشک مقادیر زیادی دارو مصرف می کند.
خانواده تاجیک روزهای دشواری را سپری می کنند

No comments:

Post a Comment