Sunday, February 28, 2010

نقدی: اوباما کمتر از 48 ساعت اعتراف میکند!!!

شبکه جنبش راه سبز(جرس): رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اعلام اینکه "بسیج دانشجویی باید تمرکز خود را در جهاد علمی به کار گیرد" در واکنش به ادعاهای دشمنان در خصوص اعترافات زودهنگام ریگی گفت: حتی اگر خود اوباما که ریگی به همکاری با او اعتراف کرده است نیز به ایران بیاید ، قدرت اسلام ناب چنان است که او هم مثل ریگی به خطاهایش اعتراف خواهد کرد.به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج دانشجویی در تالار ابن سینای دانشگاه تهران گفت: دانشگاه محیط علم و کارکرد آن پیشبرد علم است لذا بسیج دانشجویی به عنوان بسیجی که در بستر دانشگاه می روید باید تمرکز خود را در حوزه علم و جهاد علمی به کار گیرد.اوباما کمتر از 48 ساعت اعتراف می کندرئیس سازمان بسیج مستضعفین ضمن اشاره به اعترافات زودهنگام عبدلمالک ریگی گفت: دشمنان ما ادعا می کنند که جمهوری اسلامی برای ضبط این اعترافات از تزریق مواد گیج کننده استفاده کرده است اما 48 ساعت آن قدر مدت کوتاهی است که هیچ دارو و آمپولی نمی تواند اینگونه تاثیر بگذارد.وی این اعترافات را اثر اسلام ناب محمدی دانست و تاکید کرد: این اسلام ناب چنان است که جدی ترین دشمنان ما را در هم می شکند. این شرور که هیچ، حتی خود اوباما که ریگی به همکاری با او اعتراف کرده است نیز اگر به ایران بیاید تحت تاثیر قدرت این اسلام به خطاهای خود اعتراف می کند.فناوری تنها ابزار زورگویان استنقدی به ناوشکن جماران اشاره کرد و افزود: این ناوشکن باید یک سال و نیم پیش به آب انداخته می شد اما به دلیل رفتار نادرست کشورهای اروپایی طرف قرارداد که قرار بود برخی اجزای کوچک این ناوشکن را در اختیار ما قرار دهند این امر به تاخیر افتاد. البته این امر سبب آن شد که گام در راه تولید آن قطعات پیچیده نیز بگذاریم و در نتیجه امروز شاهد تولید این ناوشکن به صورت صد در صد بومی باشیم.وی افزود آمریکا و دیگر کشورهای غربی از نظر فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی به بن بست رسیده اند و تنها ابزاری که در دست دارند و به واسطه آن به دیگر کشورها زورگویی می کنند فناوری است که اگر بتوانیم این ابزار را نیز از چنگ آنها درآوریم دیگر کارشان تمام است.رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: انتخاب مهندس قدیانی به عنوان رئیس سازمان بسیج دانشجویی بنا بر خواسته تشکل های مختلف بسیج دانشجویی صورت گرفته است.

No comments:

Post a Comment