Thursday, August 19, 2010

گفتگوی روزانه محسن سازگارا یکشنبه 24 امرداد 2569

یکشنبه ۲۴ امرداد ۱۳۸۹ و ۱۵ آگوست ۲۰۱۰

امروز راجع به ۵ موضوع صحبت می‌کنیم:

موضوع اول اینکه گزارش‌های‌ رسیده حاکی‌ از این است که روز گذشته در هنگام افطار از بسیاری از نقاط تهران و شهرستانها صدای ربنا ی استاد شجریان از خانه ها، مغازه ها، تاکسیها و بسیاری از کوچه‌ها و پس کوچه‌ها به گوش رسیده است. باز هم باید تکرار کنم، بخصوص در پاسخ دوستی‌ که پرسیده بودند آیا با این کار حکومت سرنگون می شود؟ پاسخ من این است که طبیعی‌ است که با یک آکسیون اعتراضی مثل پخش نوار ربنای استاد شجریان حکوت سرنگون نمی‌شود، اما این آکسیون که اعتراض ما را نشان می دهد و باعث تقویت همبستگی و مقاومت ملی‌ است و کودتاچیان را وادار می‌کند که کوچه به کوچه، مغازه به مغازه و ماشین به ماشین به دنبال این بیفتند که صدای ربنا را خاموش کنند، آنها را فرسوده کرده و داخل شان شکاف ایجاد می‌کند. یکی‌ از آکسیون هایی است که همراه با کارهای دیگر در یک زنجیره از کارهایی که انجام می شود، می تواند این عمل باشد و کارهای ما باید در راستای چهار هدفی باشد که دنبال می‌کنیم، یعنی‌ مشروعیت زدایی از حکومت، ایجاد شکاف و فرسایش در حکومت، تقویت همبستگی‌ و مقاومت ملی‌ و فلج سازی حکومت که همهٔ این فعالیت‌ها حلقه‌ای است از زنجیره ای از کارهایی که انجام می دهیم و مجموع این کارهاست که ما را به نقطه یی می رساند که توازن قوا به نفع ملت و به زیان حکومت، تغییر می‌کند و از آنجا به بعد می شود برنامه ریزی کرد که وقتی‌ حکومت از اداره ی امور ناتوان شد و در مقابلش مردم توانستند اعتراضات خود را گسترده کنند و حکومت را فلج کنند، آنوقت به آنجا می‌رسد که حکومت بایستی پایین بیاید، بنابرین این آکسیون اعتراضی که بسیار بجا و به حق است، ضمن اینکه تقدیری از استاد شجریان است که پا به پای جنبش حرکت کردند و مورد احترام و اعتماد مردم هستند، می تواند در کنارمجموعه کارهای دیگر بسیار موثر باشد.

نکته دوم اینکه آقای مهندس کیوان صمیمی‌ بهبهانی‌ کماکان در اعتصاب غذا به سر می برند و حالشان خوب نیست. ضمن اینکه از کسان دیگری هم که اعتصاب غذای خود را روز دوشنبه‌ی گذشته شکستند، خبری در دست نیست و خانوادهای این عزیزان موفق نشده اند تا به حال با آن ها ملاقاتی داشته باشند. همچنین آقای تاجزاده هم اعلام کرده اند که به زندان برمی‌ گردند ولی‌ شکایتش را پس نمی گیرد، همان کاری که آقای مهندس صفایی فراهانی هم آن را انجام داد.

نکته سوم اینکه آقای احمد توکلی، وکیل مجلس که گفته بود آگاهی‌ احمدی نژاد استبداد رای‌ دارد، روز گذشته با ۱۹ تیتر خبری ایرنا( خبرگزاری دولت) مواجه شد که این روز‌ها توسط آقای مشایی و ریاست جمهوری کنترل می شود. همینطور آقای سعیدی، نماینده‌ی رهبری در سپاه، هم در صحبتهایش در روز گذشته مطرح کرد که بهتر است آقای احمدی‌نژاد خودش مساله را حل کند و آقای مشایی را برکنار کند و اسباب دلسردی را ایجاد نکند. همینطور آقای مکارم شیرازی در صحبتی‌ مطرح کرد که اگر آقای احمدی نژاد، آقای مشایی را برنمیدارد حداقل ساکتش کند. در همین راستا نیز آقای مقتدایی هم گفت که باید با آقای مشایی برخورد قضایی شود. به هر حال همانطور هم که قبلا گفته شد این رشته سر دراز دارد و به نظر می‌رسد فشارهای بخشی از اصولگرایان بر دولت احمدی نژاد برای عزل رحیم مشایی و کندن اواز کابینه ی آقای احمدی نژاد روز به روز شدت می‌گیرد.

نکته چهارم اینکه صحبت‌های جدیدی از آقای احمدی‌نژاد منتشر شده است که سال گذشته و قبل از انتخابات ایشان صحبت کرده و در آن صحبتها مطرح کرده است که تغییر قانون اساسی‌ می تواند انجام شود و ظاهرا به دنبال مدل هوگو چاوز و برای ریاست جمهوری مادام العمری است.

نکته آخر اینکه آقای یدالله جوانی، رئیس دفتر سیاسی سپاه، گفته که امیدوار است شکایتی که این هفت تن برعلیه آقای مشفق دارند، در دادگاه مطرح شود تا مشخص شود که حرفهای آقای مشفق درست بوده و نشان داده شود که چه توطئه‌هایی‌ از جناح مخالف انجام شده است. باید گفت که آقای جوانی که هدفش از بیان این حرفها به نوعی فرار به جلو و جو سازی بوده است و به قول خودشان به دنبال این است که جنگ روانی‌ ایجاد کند تا بگوید که شکایت این هفت نفر را بی‌ وجه میداند و از طرح این شکایت هم خیلی‌ استقبال می کندند و حرف گفتنی زیاد دارند و با‌ این صحبتها تلویحا حرفها‌ی آقای مشفق را تایید کرده است.

اندکی‌ صبر سحر نزدیک است

تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی‌

No comments:

Post a Comment