Wednesday, March 10, 2010

امسال عید نداریم

امسال عید نداریم چون باید در خانه بشینیم و با خانوادهای بازماندگان و کشته شدگان نابحق حوادث اخیر آزادی و عدالت خواهی مان همدردی بکنیم . با خانواده های که از عزیزان خود بی خبرند .

امسال عید ندارم با وجود جوانانی که در زندان های مخوف و بدون ملاقاتی بسر می برند .

امسال عید نداریم چون پارچه ، کفش و لباس تولید خودمان در کارگاه ها در حال پوسیدن است و کارگرانش بیکار و بی پول و باید مردم کفش و لباس وارداتی چینی ، ترک و ... .. آقا زاده ها را بخرند .

امسال عید نداریم چون میوه و شکلات و آجیل تولید خودمان در انبار ها در حال گندیدن است و تولید کنندگان آن ورشکسته و با چکی برگشتی در زندان ، ولی باید مردم سیب و پرتقال پاکستانی و بادام آمریکایی و شکلات ...... را بخرند .

امسال بچه های ما هم عید ندارند چون بودجه ای برای تولید برنامه " فیتیله " نمانده است .

بچه های بی بضاعت ما هم عیدی ندارند چون هدایای مردم نیکوکار برای جشن و عیدی غزه و لبنان و عراق و جزایر ناشناخته فرستاده خواهد شد .

امسال ما عید نداریم چون اصلا عید نداریم .

No comments:

Post a Comment