Wednesday, March 3, 2010

بازهم رنگ های عجیب برای پرچم رسمی کشور در مراسمی رسمی ؛ آقایان این رنگ مشکی هم انعکاس نور است ؟
بازهم رنگ های عجیب برای پرچم رسمی کشور در مراسمی رسمی ؛
آقایان این رنگ مشکی هم انعکاس نور است ؟

شفاف : برای چندمین در طول هفته های گذشته باز هم در مراسمی که عالی ترین مقام اجرایی کشور در آن حضور داشت ، پرچم جمهوری اسلامی ایران با رنگهایی خلاف قانون اساسی به نمایش گذاشته شد .

این در حالی است که پیشتر و در چندین مراسم این شائبه پیش آمده بود که رنگ سبز پرچم به رنگ آبی در آمده است که البته مسئولان مربوطه در دفتر رئیس جمهور مدعی شدند این آبی شدن عمدی نیست ، بلکه انعکاس نور است . آنها برای اثبات ادعای خود گفتند اصل بنر هم موجود است !

اما این بار رنگی به پرچم جمهوری اسلامی ایران اضافه شده است که معلوم نیست این رنگ از کجا آمده است و بازهم رنگ سبز پرچم تحت الشعاع رنگی دیگر و این بار رنگ مشکی قرار گرفته است

این در حالی است که مطابق اصل 18 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است. » .

اما اگر بپذیریم که در جلسات پیشین رنگ سبز تبدیل به رنگ آبی نشده و انعکاس نور سبب چنین شائبه ای شده است . این بار اضافه شدن رنگ مشکی بالای رنگ سبز پرچم را چگونه باید توجیه کرد ؟


تصاویری از آنچه که گفته می شود انعکاس نور در رنگ پرچم بوده است :


.

No comments:

Post a Comment