Monday, March 8, 2010

به یاد آزاد مرد اسیر محمد نوری زاد: او که شجاعانه از آیت الله خامنه ای خواست از مردم عذر خواهی کند

به یاد آزاد مرد اسیر محمد نوری زاد: او که شجاعانه از آیت الله خامنه ای خواست از مردم عذر خواهی کند


جایگاه و بزرگی کار محمد نوری زاد هنوز شناخته نشده است و سکوت مرگباری که بعد از دستگیری اش حاکم شده وجدان را آزار می دهد.

نوری زاد همچون امین زاده و تاج زاده و میردامادی و سحرخیز و زیدآبادی (این آزادگان هنوز در بند) سبز نبود. او نویسنده ی سابق کیهان بود. او می توانست با ماندن در خیمه گاه رانت های ولایتی و پست های صله ای در دوران پر رونق تملق و خود فریبی دکان فراخی از داشته های دنبوی و مثنوی های هفتاد من دروغی از رستگاری های اخروی (همان ها که شامل ذوب شدگان در ولایت می شود) فراهم ببیند و ما هم امروز نامی از او نمی دانستیم. و چه بسا که او هم در لباس بازجویان سرگرم سرکوب مردم بود.

او در خیمه ی قدرت داران بود و به قدرت نه گفت. او همچون اسیران دیگر دربند از قدرت دور نبود تا تردید بیافکنند که شاید برای به قدرت رسیدن چنین و چنان می کنند. او با شهامتی باور نکردنی حرف هایی را بدون لکنت مستقیم به آقای الله خامنه ای گفت که تابحال در هیچ بیانیه و مخالفتی ابراز نشده بود: او برای اولین بار گفت که رهبری که 20 سال رسما در کوچکترین جزییات این مملکت دخالت داشته فرمانده کل قواست، ولایت مطلقه ی فقیه است و در هر اداره و سازمانی نماینده دارد و تمام صدا و سیما و بنیاد مستضعفان و قوه ی قضاییه و اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و ده ها و صدها بنیاد و سازمان در ید قدرت اوست چرا در برابز این هم فقر و بدبختی و ستم و ناراستی و خون ریزی و شکنجه قبول مسئولیت نمی کند و از مردم عذر خواهی نمی کند.


محمد نوری‌زاد در نامه‏ای سرگشاده به رهبر نظام: از مردم عذرخواهی کنید


هر یک روزی که محمد نوری زاد ( که مهربانانه و وفادارانه آقای خامنه ا ی را پدر و عزیز خطاب می کرد) در اسارت باقی بماند همان قدر هم دروغ و فریب متصدیان کودتا و مدعیان حکومت دینی آشکار تر می شود.
محمد نوری زاد در تاریخ به عنوان شخضی حر گونه ماندار خواهد شد، چه در اسارت و چه در آزادی.

http://harfehesaaby.blogspot.com/2010/03/blog-post_06.html
عنوان
وضعیت دوستان


به یاد آزاد مرد اسیر محمد نوری زاد: او که شجاعانه از آیت الله خامنه ای خواست از مردم عذر خواهی کند
.

No comments:

Post a Comment