Thursday, July 22, 2010

فتوای آیت الله العظمی صانعی


فتوای آیت الله العظمی صانعی
آیت الله العظمی یوسف صانعی، اخیراً مجوز استفاده از سهم امام را برای استفاده خانواده زندانیان سیاسی صادر کرده است.

به گزارش آتی،‌ آیت الله العظمی یوسف صانعی که در جریان حوادث پس از انتخابات به عنوان پدر معنوی جنبش اصلاحات به ایفای نقش پرداخت، اقداماتی را در راستای انسجام این گروه انجام داده است.
در همین راستا، این مرجع تقلید، اخیراً مجوز استفاده از سهم امام را برای استفاده خانواده زندانیان سیاسی صادر کرده است.
بر همین اساس وی تلاش می کند وجوهاتی را که از طریق دفتر آیت الله منتظری جذب شده را در این راه مورد استفاده قرار دهد

No comments:

Post a Comment