Saturday, April 10, 2010

جزییاتی از دیدار اعضای سازمان مجاهدین انقلاب با موسوی


جزئیاتی از دیدار اعضای سازمان مجاهدین انقلاب با موسوی

اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با میرحسین موسوی دیدار کرده اند.
به گزارش جوان،اعضای سازمان مجاهدین انقلاب در دیدار نوروزی خود با موسوی با تقدیر از وی بابت آنچه که این سازمان شجاعت خوانده ،تصریح کرده اند:ما فکر نمی کردیم که شما اینگونه و یک تنه بتوانید بایستید.جنبش سبز حیات خود را مدیون ایستادگی شماست.
اعضای این سازمان همچنین با تاکید بر شدت گرفتن فعالیت های موسوی خطاب به وی گفته اند،طرف مقابل دارد فضا را طوری مهندسی می کند که انگار همه چیز تمام شده است.شما باید مانع از این مساله بشوید،نباید بگذارید همه چیز فراموش شود.
گفته می شود در این جلسه اعضای این سازمان بر پی گیری تاسیس شبکه ماهواره توسط موسوی تاکید کرده و گفته اند،با تاسیس شبکه ماهواره ای شما می توانید حرف های خود را مستقیم با مردم بگوئید و محدودیتی برای بیان دیدگاه های جنبش سبز نداشته باشید.
همچنین یکی دیگر از پیشنهادات این سازمان عضو جبهه دوم خرداد ادامه صدور بیانیه ها و اتخاذ مواضع حداقل ماهی دو سه نوبت بوده است.

No comments:

Post a Comment