Saturday, August 10, 2013

بیانیه ی حزب پان ایرانیست در خصوص وضعیت ابوالفضل عابدینی

در تاریخ ۵ امرداد ماه ۱۳۹۲ ابوالفضل عابدینی نصر، از اعضای حزب پان ایرانیست از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان کارون اهواز منتقل، که در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زده است. از آن تاریخ اطلاع دقیقی از وضعیت سلامت ابوالفضل عابدینی در دست نیست.
حزب پان ایرانیست ضمن تاکید دوباره بر لزوم آزادی ابوالفضل عابدینی و دیگر زندانیان سیاسی، به جمهوری اسلامی هشدار می دهد که مسئول حفظ سلامتی ابوالفضل عابدینی بوده و هرگونه عواقب این اعتصاب غذا تنها بر دوش ایشان می باشد.

No comments:

Post a Comment