Friday, April 27, 2012

اطلاعیه دبیرخانه رضا پهلوی

۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۱

هم میهنان عزیز،
به آگاهی می رسانیم که مشاهده شده است که برگزیده مونتاژ شده ای از فایل های صوتی سخنان رضا پهلوی که در سال های گذشته انتشار یافته بود، در روزهای اخیر به صورت یوتیوب در فضای مجازی منتشر شده است تحت عنوان: 

«فراخوان و پیام شاهزاده رضا پهلوی برای سرنگونی رژیم»


توجه شما عزیزان را به این نکته جلب می نماییم که فایل مذکور مربوط به سال های گذشته است و انتشار آن به صورت یوتیوب در روزهای اخیر بدون آگاهی و تایید این دبیرخانه صورت پذیرفته است. 


پاینده ایران

دبیرخانه رضا پهلوی

No comments:

Post a Comment