Wednesday, June 30, 2010

دزدی شهید یعقوب بروایه

یک سال گذشت. ماجرای شهادت یعقوب بروایه دانشجوی کارشناسی ارشد را در جریان ماجراهای بعد از انتخابات به دست نیروهای دولتی را همه شنیدیم. یکی از بستگان درجه یک او هکار من بود. مارا را تمام و کمال از زبان خود او شنیدم. شهید یعقوب بروایه شهید راه آزادی ایران! او هم به عزت ابراهیم نژاد ، ندا آقا سلطان ، سهراب اعرابی ، ووو پیوست.
چندی بعد در برنامه ی بیست و سی ، در کمال شگفتی با چشمهای خود دیدم که نام یعقوب را به عنوان کشته شدگانی که وجود خارجی نداشته اند آوره بود!! با ادعای پروژه ی شهید سازی!!!!
...
چندی ست در سطح شهر اهواز دو اعلامیه در فلکه ی ساعت و انتهای بلوار قدس نصب کرده اند که: "اولید سالگرد بسیجی شهید یعقوب بروایه که در وقایع بعد از انتخابات به دست نیروهای ضد انقلاب به شهادت رسید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" جناب آقای جموری اسلامی دروغ تا چه حد

No comments:

Post a Comment